Chrudimské noviny Další zdržení v jednáních mezi Czech Coal a Elektrárnami Opatovice

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Další zdržení v jednáních mezi Czech Coal a Elektrárnami Opatovice

Praha/Most - Vedení společnosti Czech Coal, a. s. se intenzivně zabývá návrhem Elektráren Opatovice (EOP) na podmínky nové smlouvy pro dodávky uhlí v roce 2013. Toto zásadní rozhodnutí je v kompetenci představenstva společnosti, které o něm bude jednat na svém mimořádném zasedání dnes, tj. v pondělí 13. srpna.

Společnost Czech Coal, a. s. využije své zákonné možnosti vyjádřit se k návrhu Elektráren Opatovice na podobu nové smlouvy na dodávky uhlí následující pracovní den po stanoveném termínu pro odpověď, kterým je neděle 12. 8.

Původní smlouva na dodávky hnědého energetického uhlí mezi společností Czech Coal, a. s. a EOP zanikla 7. 6. 2012. Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 6. 2012 dodá Czech Coal, a. s. do konce roku 2012 EOP asi 1 milion tun kvalitního energetického uhlí. Takové množství by mělo stačit na výrobu tepla takřka pro dvě topné sezóny, tedy mnohem déle, než do 31. 12. 2012.

V návrhu (kupní smlouvy o prodeji a koupi hnědého uhlí v letech 2012 až 2015 předloženém Elektrárnami Opatovice 6. srpna 2012) je výslovně uvedeno, že tento zaniká marným uplynutím lhůty dne 12. srpna 2012. Dle ustanovení § 43b odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zaniká návrh uplynutím lhůty, která v něm byla určena pro přijetí.


Dle ustanovení § 122 odst. 3 občanského zákoníku platí, že „Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.“ Protože poslední den lhůty stanovené v Návrhu pro jeho přijetí (12. srpen 2012) připadá na neděli, nekončí lhůta již dne 12. srpna 2012, ale posledním dnem této lhůty je nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 13. srpna 2012.

red

Reklama