Chrudimské noviny Další změny v odměňování politických špiček a členů komisí

Dnes: 2°C
Zítra: 3°C
Pozítří: 2°C

Další změny v odměňování politických špiček a členů komisí

Chrudim – Odměny členům městského zastupitelstva, rady města a komisí jsou vždy velmi citlivé a na jednáních politických špiček diskutované téma. Městská rada na své poslední schůzi připravila materiál, který bude zařazen do programu jednání městských zastupitelů a zabývá se právě změnami v této oblasti.

Radní doporučují zastupitelům schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády číslo 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů takto:

 • neuvolněný místostarosta 37 672 Kč za měsíc,

 • neuvolněný člen rady města 4 500 Kč za měsíc,

 • neuvolněný člen rady města, který současně vykonává funkci předsedy komise rady města 5 500 Kč za měsíc,

 • předseda výboru zastupitelstva města 3 500 Kč za měsíc,

 • předseda komise rady města nebo zvláštního orgánu 2 500 Kč za měsíc,

 • člen výboru zastupitelstva města 2 200 Kč za měsíc,

 • člen komise rady města nebo zvláštního orgánu 1 600 Kč za měsíc,

 • neuvolněný člen zastupitelstva města 1 500 Kč za měsíc.

V případě souběhu funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města jen jedna odměna, a to za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna.

Dále by měli zastupitelé schválit výši finance osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva města, předsedům a členům komisí rady města takto:

 • předseda komise rady města 1 000 Kč za měsíc,

 • člen komise rady města 100 Kč za každou účast na jednání komise rady města; peněžité plnění, na něž členovi komise rady města vznikl nárok, bude vypláceno 1x ročně, se splatností nejpozději k 15. 12. příslušného kalendářního roku,

 • člen finančního výboru zastupitelstva města a člen kontrolního výboru zastupitelstva města 700 Kč za měsíc; peněžité plnění bude vypláceno měsíčně se splatností nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém předsedovi komise vzniklo právo na dané peněžité plnění,

 • člen osadního výboru zastupitelstva města 100 Kč za měsíc; peněžité plnění, na něž členovi osadního výboru zastupitelstva města vznikl nárok, bude vypláceno 1x ročně, se splatností nejpozději k 15. 12. příslušného kalendářního roku.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude peněžité plnění poskytováno fyzické osobě ode dne zvolení do příslušné funkce. Pokud dojde k souběhu funkcí, získají ti, kdo nejsou členy zastupitelstva, souhrn všech odměn za každou vykonávanou funkci. Za souběh funkcí se přitom nepovažuje funkce člena a předsedy téhož výboru či komise.

Nové odměny by měly být vypláceny již od prvního března tohoto roku, podmínkou samozřejmě je, že s tímto materiálem budou souhlasit zmiňovaní městští zastupitelé. Vzhledem k většině, jíž disponuje současná radniční koalice, dá se očekávat sice zajímavá diskuse, ale hladké schválení materiálu.

red

Reklama

Obrázek uživatele Heboučký
#9110 Heboučký 10. Únor 2020 - 8:33
"Odměny uvolněných členů zastupitelstev byly tímto nařízením s účinností od 1. 1. 2020 navýšeny o 10 %, odměna uvolněného místostarosty byla navýšena na v 8. kategorii obcí, kam spadá město Chrudim, na 75.343 Kč. " To mi fakt chcete říct že Lichťák za to svoje diletantství bere 75 litrů?!
Obrázek uživatele Jokl
#9111 Jokl 10. Únor 2020 - 9:43
No tak, přeci když si dokáže zařídit 75.000,-Kč/měsíčně, přestože v praktickém životě je zcela nepoužitelný, tak je spíš šikovný, ne?
Obrázek uživatele chrudimák
#9140 chrudimák 19. Únor 2020 - 8:51
Koukám jak město začalo utrácet ohledně komisí -- to by taky chtělo řádnou kontrolu jejich fungování a výstupů pro širokou veřejnost. Jaký je rozdíl mezi členem komise fungujícím v zastupitelstvu a který není v zastupitelstvu ???? jeden 1600 a druhý 100 (chápu to z článku dobře) ???