Chrudimské noviny Farní charita možná nebude muset vracet pozdě vyúčtovanou dotaci

Dnes: 0°C
Zítra: 2°C
Pozítří: 6°C

Farní charita možná nebude muset vracet pozdě vyúčtovanou dotaci

Chrudim – Čas od času se stane, že město musí slevit ze svých přísných pravidel, která se týkají poskytování dotací. Mnohdy totiž zásahy vyšší moci nebo zkrátka jen lidský faktor způsobí, že nelze dostát formálním požadavkům, které na příjemce peněz radnice klade. Naposledy se „milosrdenství“ týká těch, kteří ho prokazují jiným – Farní charity.

Zastupitelstvo schválilo 10. prosince 2018 poskytnutí přímé dotace Farní charitě Chrudim ve výši 100 tisíc korun. Podle smlouvy o poskytnutí přímé dotace a pravidel pro přidělování přímých dotací byl žadatel povinen předložit vyúčtování dotace bezprostředně po jejím vyčerpání, nejpozději do 28. února letošního roku.

Farní charita předložila vyúčtování až druhého března. Z tohoto důvodu byla vyzvána k vrácení dotace zpět na účet města. O den později, třetího března, obdržel odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim žádost o prominutí vrácení poskytnuté dotace. Důvodem pozdního předložení vyúčtování byla nemoc zástupkyně ředitele Charity, která na vyúčtování spolupracuje. Žádost projednali městští radní devátého března a doporučili zastupitelům, aby Farní charitě Chrudim vrácení peněz prominuli.

Jakub Valenta

Reklama