Chrudimské noviny Foxconn investuje další miliony dolarů

Dnes: 12°C
Zítra: 15°C
Pozítří: 17°C

Foxconn investuje další miliony dolarů

Pardubice – Záměr společnosti Foxconn investovat v Pardubicích v příštích letech miliony dolarů byl dnes podpořen trojstranným memorandem mezi společností, Pardubickým krajem a městem Pardubice. Dokument obsahuje především seznam nezbytných navazujících investic v oblasti dopravní infrastruktury, školství či zdravotní péče. Cílem je vybudovat projekt, který bude splňovat trendy moderního podnikání, ale také životního stylu a současně bude plnohodnotně využíván obyvateli našeho města.

Osobně tento projekt velmi podporuji, protože společnost Foxconn je pro Pardubický kraj významným partnerem, a jsme rádi, že můžeme svým dílem přispět k rozvoji dané lokality. Jsme připraveni ve spolupráci s městem Pardubice pomoct zejména v oblasti infrastruktury, která je v této lokalitě poměrně komplikovaná. Proto jsme jednali například se Správou železniční dopravní cesty, aby stávající železniční vlečka byla natolik optimalizována, aby mohla být využita i pro osobní dopravu do areálu společnosti Foxconn a přespolní zaměstnanci nemuseli využívat městskou hromadnou dopravu,“ uvádí hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Společnost Foxconn připravuje v příštích letech investici dosahující miliony dolarů do zóny, která se v moderní terminologii označuje pojmem Smart City. Jedná se ve skutečnosti o komplex budov propojených špičkovými chytrými technologiemi, které by měly ve svém důsledku vést k efektivnímu a hlavně technicky vyspělému řízení celé oblasti. Je tak pravděpodobné, že stávající areál dozná významných změn. Kancelářské prostory, střední škola, nová zóna pro bydlení, sportoviště, obchodní zóna, to vše by se mohlo do několika let stát realitou.

Velmi nás těší, že dnes dochází k podpisu tak významného dokumentu, jakým je memorandum o spolupráci, a že se nám podařilo získat podporu tak významných partnerů, jakými Pardubický kraj a město Pardubice bezesporu jsou,“ říká Bill Campbell, generální ředitel společnosti Foxconn CZ. „V pardubickém regionu podnikáme 16 let a jsme nejen největším, ale také nejlepším komerčním zaměstnavatelem. Cítíme tak zodpovědnost investovat do projektu, jehož cílem je vybudovat takový komplex, který bude splňovat trendy moderního životního stylu a současně bude plnohodnotně využíván obyvateli našeho města,“ dodává Bill Campbell.

Jednou z hlavních priorit v okolí chystaného areálu je posílení silniční infrastruktury. Zde se nabízí především urychlení výstavby jihovýchodního obchvatu, zkapacitnění silnic II. a III. třídy v bezprostředním okolí, ale také napojení zóny na ulici Na Drážce, aby v budoucnu mohl být zrušen ne příliš bezpečný železniční přejezd a křížení s železnicí bylo mimoúrovňové.

Zamýšlená investice společnosti Foxconn bude znamenat vznik nových, vysoce specializovaných pracovních míst. To bude znamenat příchod nových zaměstnanců. Na to musejí být Pardubice připraveny. Nejde jen o bydlení, ale o veškerou infrastrukturu od školství, po služby nebo zábavu,“ doplňuje primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát (ANO 2011), který navíc věří, že díky investici Foxconnu se Pardubice opravdu stanou městem, jež je „smart“.

red

Reklama