Chrudimské noviny Ke zvýšení povolené rychlosti mezi Pardubicemi a Hradcem Králové dojde po úpravách silnice v příštím roce

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ke zvýšení povolené rychlosti mezi Pardubicemi a Hradcem Králové dojde po úpravách silnice v příštím roce

Pardubice/Hradec Králové - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo výběrové řízení na dodavatele prací, během kterých budou podél čtyřproudové rychlostní silnice mezi oběma městy odstraněny některé bilboardy a pokáceny stromy, které jsou příliš blízko této komunikace. Uvedené stavební úpravy mají v příštím roce umožnit v těchto místech zvýšení rychlosti až na 110 kilometrů za hodinu.


Uvedl to ředitel pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr. Podle něj dojde v první etapě úprav vedle kácení stromů a odstranění bilboardů také k doplnění, prodloužení a zpevnění svodidel v místech, kde byla dříve pouze dvouproudová komunikace a zůstala zde stará nevyhovující svodidla.


Na tyto práce naváže bezprostředně poté druhá etapa úprav rychlostní komunikace, jež bude vyžadovat změny v dopravním značení. Bude zde například nutné po položení nové povrchové vrstvy vozovky zúžit novým vodorovným značením jízdní pruhy a rozšířit krajnici. Dále tu dojde k instalaci některých dopravních značek, které sem například zakáží vjezd cyklistů.


Cena uvedených úprav rychlostní komunikace mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, které zde umožní zvýšení povolené rychlosti, se podle Vebra odhaduje na čtyři až pět milionů korun. Ve srovnání s rozšířením komunikace ze dvou na čtyřproudovou jde tedy o pakatel. Tyto práce zde totiž trvaly dvacet let a vyšly státní pokladnu celkem na 2,9 miliardy korun.

red

Reklama