Chrudimské noviny Město navýšilo základní kapitál technickým službám

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Město navýšilo základní kapitál technickým službám

Chrudim - Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o 2,5 milionu korun formou peněžitého vkladu jediného společníka, města Chrudimi. Základní kapitál bude nově ve výši 49.804.692 korun.

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r o. v současné době dokončují rozsáhlou rekonstrukci sběrného dvora, kterou financují z vlastních zdrojů a částečně z dotace poskytnuté z Operačního programu Životní prostředí. Touto rekonstrukcí však nemůže být ohrožen další strategický vývoj společnosti, proto její jednatelé a dozorčí rada doporučili navýšení základního kapitálu.

Prostředky budou využity na další rozvoj a kapitálové dovybavení dle plánu rozvoje společnosti na roky 2018–2022, např. na nákup nové techniky pro městskou zeleň, čištění města a sběr komunálního odpadu,“ upřesňuje ředitel společnosti Zdeněk Kolář.

 

red

Reklama