Chrudimské noviny Pardubické chemičce Paramo byla uložena takřka čtvrtmilionová pokuta za únik 900 litrů kyseliny chlorovodíkové

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubické chemičce Paramo byla uložena takřka čtvrtmilionová pokuta za únik 900 litrů kyseliny chlorovodíkové

Pardubice - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila na základě vlastního šetření havárie v areálu chemičky Paramo, která se stala loni v červenci, této firmě pokutu ve výši 240 tisíc korun za porušení povinností při zacházení se závadnými látkami.

K úniku závadných látek do půdy došlo přitom při stáčení kyseliny chlorovodíkové do skladovací nádrže umístěné v areálu Parama. „Na provoze Energetika došlo vlivem poruchy na stáčecím zařízení železniční cisterny k úniku asi 29,55 tuny přečerpávaného média mimo skladovací nádrž. Převážná část čerpané kyseliny byla zachycena v záchytné jímce stáčecího stanoviště, část pak v neutralizační jímce provozu Energetika a retenční nádrži čistírny odpadních vod. Do podloží v okolí stáčecího místa tak uniklo zhruba 900 litrů 31procentní kyseliny chlorovodíkové,“ popisuje havárii ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Vzhledem k množství uniklé kyseliny a k rychlému zásahu hasičského sboru společnosti Paramo, který provedl zkrápění daného místa vodou, byly následky úniku kyseliny z velké části eliminovány. Mohlo ale dojít i k ohrožení kvality podzemních vod, avšak uvedené vysoké naředění kyseliny vodou nakonec nezpůsobilo nárůst pH, což bylo ověřeno v nejbližším monitorovacím vrtu v blízkosti místa havárie.

Roman Zahrádka

Reklama