Chrudimské noviny Poroste v příštím roce cena vody?

Dnes: 19°C
Zítra: 17°C
Pozítří: 20°C

Poroste v příštím roce cena vody?

Chrudim – V dubnu se setkali zástupci Vodovodů a kanalizací Chrudim a VS Chrudim. V rámci jednání došlo i na diskusi o spotřebě vody na Chrudimsku, přičemž závěry, které z jednání plynou, mnoho obyvatel města příliš nepotěší. Spotřeba vody prý klesá a zisky společností též.

Postupně sice rostou délky sítí, počty napojených obyvatel, ale na druhé straně dlouhodobě klesá spotřeba vyrobené pitné vody. V naší oblasti je to přibližně 67 litrů/osobu a den, což je pouze 76 % průměru republikové spotřeby.

V rámci společného jednání byli účastníci společného jednání seznámeni s dokumentem Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů. V tomto dokumentu jsou porovnány položky kalkulované při stanovení výše vodného a stočného a skutečně dosažená velikost těchto jednotlivých položek v roce 2017. Toto porovnání je každoročně dokladováno na Ministerstvo zemědělství ČR. Z předložených materiálů vyplývá, že by skutečná cena vodného a stočného měla být vyšší, než jak byla na rok 2017 dohodnuta a kalkulována. Bude se v příštím roce po letech zdražovat?

red

Reklama