Chrudimské noviny Před prověrkou obsahu vaší popelnice budete mít na výběr

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Před prověrkou obsahu vaší popelnice budete mít na výběr

Chrudim – V průběhu března a dubna se město přidá mezi podporovatele třídění bioodpadu a lidé si budou smět dobrovolně přijít pro hnědou plastovou popelnici zdarma. Seznam ulic, kam všude mohou být umístěny, už město zveřejnilo spolu s informačním letákem na webu i v prosincovém zpravodaji.

 

Používání hnědých popelnic na biodpad se sice tváří jako dobrovolné a zdarma, město ale zároveň zveřejnilo informaci, že odevzdávání tříděného odpadu je povinnost každého občana a bioodpad do toho směsného nepatří: Pokud je k vytipované nemovitosti občana nádoba přidělena a on si ji dobrovolně nevyzvedne, tiskový mluvčí Aleš Prokopec již uvedl, co bude následovat: 

„V případě odmítnutí nádoby občan nemůže plnit svoje povinnosti stanovené vyhláškou a jeho popelnice na směsný komunální odpad může být podrobena kontrole." Přitom ve stejné zprávě stojí hned na začátku tato informace: Vyzvednutí biopopelnice je pro občana z vybrané lokality dobrovolné.Takže ve skutečnosti nejde o dobrovolnost, ale o vaši povinnost, pokud nechcete mít problémy: Jinými slovy, buď to půjde po dobrém, nebo to půjde po zlém a událost bude předložena přestupkové komisi.

A proč město tento pilotní projekt vůbec zavádí? Pro zbytkový odpad se může využít skládkování s nižší sazbou, pokud je kvalitně vytříděn. Aby město ušetřilo za ukládání neupraveného směsného komunálního odpadu, spoléhá se nyní na disciplinovanost svých obyvatel ve třídění a na to, že se jich co nejvíce do nového projektu svozu bioodpadu zapojí. Pokud se nezapojí dobrovolně, neminou je prověrky obsahu jejich popelnice. Obce musí nově plnit stanovená procenta minimálního podílu recyklovatelných odpadů, který pro rok 2021 činí už 55 procent.

Petra Vintrlíková

Reklama