Chrudimské noviny Připravte se na objížďky, páteřní ulici T.G. Masaryka ve Slatiňanech čeká během srpna částečná i úplná uzavírka

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Připravte se na objížďky, páteřní ulici T.G. Masaryka ve Slatiňanech čeká během srpna částečná i úplná uzavírka

Slatiňany - V termínu od 4. srpna do 15. srpna včetně bude provedena částečná uzavírka a v termínu od 16. srpna do 17. srpna bude pak provedena úplná uzavírka úseku mezi okružní křižovatkou silnic I/37 x II/358 „šišákem“ a křižovatkou silnice I/37 s místní komunikací Škrovádská až po výjezd z čerpací stanice pohonných hmot z důvodu obnovy živičného povrchu na silnici I/37 v ulici T. G. Masaryka. Tuto informaci nyní zveřejnila radnice ve Slatiňanech.

Po dobu částečné uzavírky tj. v termínu od 4. srpna do 15. srpna včetně bude provoz ve směru Nasavrky - Chrudim veden stavbou po stávající trase silnice I/37 (ulice T. G. Masaryka) jednosměrně v jednom jízdním pruhu. Ve směru Chrudim - Nasavrky bude provoz veden po níže uvedených objízdných trasách:

a) Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena ze silnice I/37 (ulice T.G.Masaryka) po silnici II/358 (ulice Vítězství) směrem na Orel. Z obce Orel po silnici III/358 25 do místní části Kunčí, kde se napojí zpět na silnici I/37 směr Nasavrky.

b) Objízdná trasa pro osobní vozidla bude rovněž vedena ze silnice I/37 (ulice T. G. Masaryka) po silnici II/358 (ulice Vítězství) směrem na Orel, ale ještě v zastavěné části obce Slatiňany odbočí na místní komunikaci ulici Švermova, dále povede po souběžné komunikaci se silnicí I/37 tzv. „lihovce“ a poté se napojí zpět na silnici I/37 směr Nasavrky.

c) Objízdná trasa pro autobusy linkové dopravy je shodná s objízdnou trasou pro osobní vozidla (ulicí Švermova). Autobusy linkové dopravy budou jezdit po objízdné trase v obou směrech, tudíž nebudou stavbou projíždět vůbec.

Po dobu úplné uzavírky tj. v termínu od 16. srpna do 17. srpna včetně bude veškerý provoz převeden obousměrně na uvedené objízdné trasy. Objízdné trasy i uzavřený úsek budou značeny přechodným dopravním značením. Místní provoz bude používat sítě místních komunikací.

Autobusová zastávka „Slatiňany Sokolovo“ bude dočasně po celou dobu částečné i úplné uzavírky přemístěna na místní komunikaci v ulici Švermova za Motorestem Bonet. Autobusová zastávka „Slatiňany střed“ bude dočasně po celou dobu částečné i úplné uzavírky přemístěna na autobusovou zastávku v ulici Vítězství - „Slatiňany odb. Presy“. Autobusová zastávka „Slatiňany Škrovád“ nebude po celou dobu částečné i úplné uzavírky obsluhována - cestující budou vystupovat a nastupovat na dočasně přemístěné zastávce „Slatiňany Sokolovo“ za Motorestem Bonet. Do místní části Škrovád nebude autobus po celou dobu částečné i úplné uzavírky zajíždět.

"Z výše uvedených důvodů vyzýváme občany, aby dodržovali stanovené přechodné dopravní značení, zbytečně nevjížděli do uzavřeného úseku a používali stanovené objízdné trasy. Provozovatele obchodů, restaurací a dalších provozoven žádáme, aby se, pokud je to možné, na dobu uzavírky předzásobili a nebo zásobování prováděli nejpozději do 7.00 hodin a poté až po 17. hodině," vyzývá v souvislosti z chystanou uzavírkou Městský úřad Slatiňany.

red

Reklama