Chrudimské noviny Rekordní krajské dotace dobrovolným hasičům

Dnes: 2°C
Zítra: 2°C
Pozítří: 2°C

Rekordní krajské dotace dobrovolným hasičům

Pardubice - Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové v oblasti krizového řízení pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, ostatní složky IZS a Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje. Celková výše rozdělených finančních prostředků ať už v rámci programových či individuálních dotací přesahuje 20 milionů korun.

Postupně se dostáváme na finanční prostředky pro dobrovolné hasiče, ale také ostatní složky IZS, které mnohonásobně přesahují stav roku 2012. Uvědomujeme si totiž, že je nezbytné zajistit těmto složkám odpovídající technické vybavení, jelikož jsou při mnoha událostech tou první silou, která zasahuje. Částka 20 milionů korun, kterou schválilo krajské zastupitelstvo, není v letošním roce konečná, jelikož v rámci některých dotačních programů bude vyhlášeno druhé kolo,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Největší finanční prostředky jsou již tradičně poskytnuty v rámci krajské spoluúčasti na dotačním titulu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, který je určen na pořízení nových dopravních automobilů jednotek SDH obcí. „Celkově bude v letošním roce podpořeno rekordních 47 obcí, přičemž každá získá krajskou podporu 300 tisíc korun, dalších 450 tisíc korun přidá stát,“ řekl Martin Netolický.

V rámci prvního kola programové dotace kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH bylo podpořeno celkem 71 obcí částkou přesahující 4,2 milionu korun. „Mezi podpořenými žádostmi nalezneme například pořízení radiostanic, vyprošťovacích zařízení, elektrocentrál, čerpadel, ale také pořízení cisternové automobilové stříkačky. Výše dotace se pohybuje od sedmi do 500 tisíc korun na jednoho žadatele,“ upřesnil hejtman Martin Netolický.

Kromě těchto dotačních titulů určených pro dobrovolné hasiče schválili krajští radní také dotace pro ostatní složky integrovaného záchranného systému v celkové hodnotě překračující 525 tisíc korun. Částku 100 tisíc korun obdrží Horská služba ČR a Vodní záchranná služba na Seči a na Pastvinách. Finanční podporu obdrží také Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje, RESCUE Pardubice a 201. Pardubice. Po 30 tisících získá v rámci tohoto dotačního titulu každý ze čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže.

Zastupitelé v rámci schvalovaného bodu projednávali kromě programových dotací také individuální dotace v celkové částce 1,3 milionu korun. Půl milionu korun získá obec Chornice na výstavbu požární zbrojnice a Sbor dobrovolných hasičů Svinčany na výstavbu nové klubovny, která byla na konci roku zapálena žhářem. Kraj podpoří také Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje na materiálně technické a organizační zajištění Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu. Konkrétně se jedná o 300 tisíc korun.

red

Reklama