Chrudimské noviny Hasiči nacvičovali záchranu tonoucí osoby, pro trénink si vybrali rybník v Sobětuchách

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Hasiči nacvičovali záchranu tonoucí osoby, pro trénink si vybrali rybník v Sobětuchách

Chrudim - Profesionální hasiči z chrudimské stanice se zaměřili na záchranu osoby, která se propadla pod led do mrazivé vody. Pro trénink si vybrali rybník v Sobětuchách.

Hasiči si pro své cvičení vybrali zamrzlý rybník v Sobětuchách.  Foto: HZS

„Figurant, jako tonoucí, se ponořil do ledové vody. Všichni ostatní profesionální hasiči si postupně vyzkoušeli, jak správně zasahovat na zamrzlých rybnících či vodních nádržích. Hlavním důvodem proč tento výcvik hasiči uskutečnili, je rostoucí počet rizikových aktivit na zamrzlé vodní ploše, jako jsou lední jachting, lyžování, bruslení, ice kiteing, zimní windsurfing, či pěší turistika,“ uvádí mluvčí hasičů a pokračuje: „Vyproštění tonoucího z ledové tříště anebo z ledového propadliště je nejen technicky náročné, ale musí být velice rychlé. Jeden ze záchranářů se pomocí žebříku dostane k tonoucí osobě a další záchranáři zůstanou na břehu u lana. Záchranář poté vytáhne tonoucího figuranta z vody a transportuje ho na břeh.“

Nácvik se týkal záchrany tonoucího, který se dostal do mrazivé vody poté, co pod ním praskl led.  Foto: HZS

I hasiči musí při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti. I pod nimi může dojít k prasknutí ledové krusty. Bezpečná síla ledu je podle slov mluvčí hasičů Venduly Horákové minimálně 10 centimetrů.  V takovém případě má led namodralou barvu.

„Je nutné si uvědomit, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, například listí. Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi. Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližovat. Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení,“ nabádá mluvčí.

Záchrana tonoucího v ledové vodě vyžaduje speciální výstroj a další technické prostředky.  Foto: HZS

Poznamenala také, že pokud při vstupu nebo pohybu na ledě je slyšet praskání, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.


Hasiči radí všem, kteří se vydají na zamrzlé vodní plochy, aby dávali pozor!

Všeobecně platí tyto zásady při pohybu po zamrzlé vodní ploše:

Rozhodně nedoporučujeme volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 10 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!

Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.

Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu vedoucí k náhlému prasknutí.

Při pohybu po zamrzlé vodě se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost přibližně 5 m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.

Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše s výhodou využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).

Doporučujeme dále osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech – tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí pro případ potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.

S výhodou si s sebou při chůzí čí jízdě po zamrzlé hladině vezměte pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).

Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv. funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.

Výcvik dopadl na výtečnou, a tak bylo nezbytné pořídit foto celé zúčastněné skupiny.  Foto: HZS

Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody po propadnutí je v prvé řadě nutné nejdříve: uvědomit složky IZS (integrovaný Záchranný systém) linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.

Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort. Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.

 

red

Reklama