Chrudimské noviny Hasiči radí, jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Hasiči radí, jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou

Pardubice/Chrudim - "Abychom zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, měli bychom dodržovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou několik následujících zásad," nabádají hasiči.

Nakupovat pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje, jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Tento návod by měl pak každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat.

Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy. Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě nejvyšší třídy pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám. Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu.

Zábavní pyrotechniku používat tak, abychom neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulovat zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů (domů, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Zábavní pyrotechnikou bychom neměli ohrozit ani další osoby. Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.

Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat nezletilé děti. Pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, musí být uskladněna mimo dosah dětí.

Zásadními předpisy jsou: Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, Nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky, dále Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky (tahle vyhláška zrušuje v. č. 174/1992 Sb.) a konečně zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky - tady § 14, který stanoví, kdo s čím může zacházet a hlavně věkové hranice.

Zdroj: HZS

red

Reklama