Chrudimské noviny Strážníci se chystají kontrolovat předzahrádky, nedodržení stanovených pravidel budou prý přísně trestat

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Strážníci se chystají kontrolovat předzahrádky, nedodržení stanovených pravidel budou prý přísně trestat

Pardubice - V souvislosti se začínajícím provozem letních předzahrádek se ozývají i obyvatelé centra města s vážnými obavami, že s uvedenými zařízeními bude stejně tak jako každý rok problém s rušením nočního klidu. Po zkušenostech strážníků z předchozích let jsou zřejmě jejich obavy v některých případech i zcela oprávněné.

„Pardubická městská policie již vloni posilovala přes letní období noční hlídky, které dohlížely na dodržování veřejného pořádku. I letos se strážníci zaměří na kontroly předzahrádek a na dodržování domluvených pravidel pro spokojenost všech, jak provozovatelů restaurací, tak i občanů bydlících v blízkosti těchto provozoven. Dlužno podotknout, že oproti minulým letům se výrazně zlepšil přístup majitelů restaurací, kteří se snaží problémům předcházet a se strážníky spolupracují,“ uvádí Lucie Klementová z preventivní a informační služby pardubické městské policie.

Městská policie počítá s tím, že i bude letos provádět kontroly společně s úřadem městského obvodu I, který upřesňuje pravidla a také případný postih, pokud dojde k porušení vyhlášky města. „Silniční správní orgán Úřadu městského obvodu Pardubice I sice ve vydaných povoleních konkrétně vymezuje podmínky tohoto provozu, ale některé provozovatele to zřejmě příliš nezajímá. Pak nastávají situace, kdy je celkem běžně porušována jedna z podmínek správního rozhodnutí, a to dodržování stanovení provozní doby,“ upřesňuje Lucie Klementová.

Současně poznamenává, že provoz letní předzahrádky musí být ukončen v tu hodinu, která je stanovena ve správním rozhodnutí s tím, že po této době se v prostoru předzahrádky nesmí zdržovat hosté ani personál, nebude probíhat úklid ani jiná činnost narušující noční klid. Po skončení bude prostor předzahrádky zajištěn tak, aby nemohla být nadále používána, což znamená, že pokud nebude zařízení předzahrádky úplně odstraněno, bude stávající prostor dle daných možností buď uzavřen, nebo jiným způsobem zajištěn proti vniknutí. Letní zahrádka pak bude následně označena nápisem zakazující její užívání.

Z toho vyplývá, že nelze po stanovené hodině začít v prostoru zahrádky inkasovat za občerstvení, uklízet nábytek nebo kontrolnímu orgánu vysvětlovat, že hosté nechtějí odejít. „V takovýchto případech by se jednoznačně jednalo o porušení podmínek rozhodnutí o povolení provozu letní předzahrádky a budou-li se v letošní sezóně takového případy vyskytovat, nebude věc řešena domluvou, ale dojde na konkrétní postihy dle příslušných zákonů,“ zmiňuje dále Lucie Klementová.

V souladu se zákonem o pozemních komunikacích rozhodne v těchto případech správní orgán o odnětí povolení bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu s oprávněním podnikat. Nové povolení lze však vydat na základě nově podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let. Porušení podmínek rozhodnutí může však znamenat i finanční dopad pro neukázněného provozovatele, kdy za správní delikt lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.

„S obdobnými postihy musí v letošní sezóně počítat i ti, kteří si umísťují různá zařízení na veřejném prostranství bez povolení příslušného orgánu. Věříme, že vyčíslení výše uvedených postihů zůstane pouze na papíře, všichni provozovatelé předzahrádek si uvědomí, že ne každý se chce v nočních hodinách hlasitě bavit a pokud doma odpočívá, chce mít i klid,“ uzavírá Lucie Klementová.  

Milan Kosina

Reklama