Chrudimské noviny Ve středu nezazní v Chrudimi ani jinde jinak obvyklá zkouška sirén

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ve středu nezazní v Chrudimi ani jinde jinak obvyklá zkouška sirén

Chrudim - Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se obvykle koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 4. března 2015, zrušena. Důvodem je případné spuštění sirén ve čtvrtek 5. března, jako „piety“. O tomto spuštění rozhodne vláda ČR na svém zasedání.

O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl na základě návrhu ministra vnitra generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR. „Pravidelná zkouška sirén byla v minulosti několikrát zrušena například v době, kdy byly na území České republiky povodně, aby nedocházelo k panice. Zkouška sirén byla také zrušena v květnu 2013, kdy první středa v měsíci vycházela na státní svátek 1. května - Svátek práce, aby tento den nebyl ničím rušen,“ uvádí mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Mluvčí dodává, že zkoušky systému varování obyvatelstva se konají v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra, která upravuje přípravu a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Varování obyvatelstva zabezpečují hasičské záchranné sbory krajů a obecní úřady.

„Zkoušky se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin, kdy jsou spuštěny všechny sirény v České republice. Z technických důvodů může být spuštění signálu posunuto v čase o několik málo minut dříve, nebo může zaznít o něco později. Spouštění dálkově ovládaných sirén provádí školená obsluha zadávacího terminálu, který se nachází na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje,“ upřesňuje mluvčí.

Pro zkoušku sirén se používá takzvaný zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény, který trvá 140 vteřin. Vysílá-li tento signál elektronická siréna nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude následně doprovázena slovy: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

„Cílem zkoušek sirén je pravidelně a komplexně prověřit funkci celého ovládacího a telekomunikačního zařízení jednotného systému varování a vyrozumění a samozřejmě přezkoušet funkčnost sirén,“ zmiňuje dále Vendula Horáková. Poruchovost sirén je podle mluvčí je půlprocentní. „Pravděpodobnost, že siréna nebude v době potřeby fungovat, je jedna ku dvěma stům, tedy velmi nízká,“ uzavírá mluvčí.

red

Reklama