Chrudimské noviny Alegorie, symboly a exotické motivy v soukromém i veřejném prostoru

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Alegorie, symboly a exotické motivy v soukromém i veřejném prostoru

Chrudim - V úterý 22. března v 17 hodin pokračuje v kinosále Muzea barokních soch cyklus "Malováno na fasádě - tesáno do kamene " přednáškou docenta Pavla Panocha: Alegorie, symboly a exotické motivy.

Představu o myšlenkových procesech z období 16. století až 20. století přiblíží další přednáška Pavla Panocha. Vnímání vesmíru tehdejšího člověka bylo často spojeno s tajemstvím a pocitem nevysvětlitelnosti, nemělo konkrétní hranice a vzhledem k tomu myšlení přesahovalo do světa zázraků a nadpřirozených bytostí. Stav blahobytu, štěstí, ale hlavně úzkosti, nejistoty, chudoby a nemocí nutil často k vyjadřování se v symbolech a v alegorických výjevech. Věci dostávaly hlubší význam, mnohdy konkrétní předměty, zvířata či osoby zastávaly funkci ochranitelů, nositelů poselství a symbolické sdělení informací o majitelích a jejich životě.

Kuks

Ambicí přednáškového cyklu je zpřístupnit posluchačům typologicky a námětově reprezentativní vzorek bohaté sgrafitové, sochařské a štukové dekorace městského veřejného prostoru, světských veřejných i privátních budov a areálů historických zahrad venkovských šlechtických sídel z období 16. století až 20. století. 

Věra Nevečeřalová

Reklama