Chrudimské noviny Alfred Strejček a Štěpán Rak v komponovaném programu Vivat Comenius

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Alfred Strejček a Štěpán Rak v komponovaném programu Vivat Comenius

Skuteč - V neděli 16. dubna v 16 hodin se v prostředí místního kostela koná literárně hudební program sestavený z textů Jana Amose Komenského (1592 - 1670). Recituje Alfred Strejček za hudebního doprovodu Štěpána Raka.

Hudbu složil Štěpán Rak, námět a výběr textů připravil Alfred Strejček v režii Jiřího Hraše. Koncert byl uveden k 400. výročí narození J. A. Komenského pod záštitou UNESCO v roce 1992 a do dnešní doby má za sebou přes pětset provedení ve více než třiceti zemích celého světa.

Tímto stěžejním dílem, které Komenský začal psát v roce 1642, chtěl povzbudit všechny národy světa k všenápravě, ale poukazoval na to, že je třeba začít od sebe sama. V jednom z dílů Obecné porady uvádí:

„Mnozí si všímají jiných, sebe nikdo, mnozí učí jiné, sebe nikdo, mnozí spravují a napravují jiné, sebe sama nikdo. Tedy, aby tato stížnost přestala, nechť už začne každý nejdříve sám u sebe se vším, co směřuje k nápravě věcí. Proto ať konáš cokoli, vždycky vyber věcí nemnoho, neboť mnohost rozptyluje, nemnohost soustřeďuje; ale nejlepších, neboť jedno nejlepší vydá za mnoho méně dobrých a těch se pevně drž, abys nemohl býti od nich odtržen a znovu zapleten v mnohost a malichernosti.“

V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovském přednesu Alfreda Strejčka vyznívají stále myšlenky Komenského neobyčejně živě, jakoby je tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství dávných věků.

Vše na tomto světě lze napravit, ale jen jemným teplem lásky, neboť jinak je to nemožno. J. A. Komenský

Věra Nevečeřalová

Reklama