Chrudimské noviny Fajáns - malovaná lidová tvorba

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Fajáns - malovaná lidová tvorba

Chrudim - Regionální muzeum v Chrudimi představí na výstavě nazvané Fajáns sbírku předmětů, které byly získány do etnografického fondu koncem 19. století a počátkem 20. století. Jde o soubor moravské a slovenské malované lidové keramiky. Prezentovány budou předměty od konce 17. století až do konce 19. století. Výstava bude zahájena 24. ledna a potrvá do konce března.

Výrobou fajánse, keramiky z jílovité hlíny, se na Moravě a západním Slovensku živilo obyvatelstvo lidově pojmenované habáni. Byla to komunita křesťanů, která vynikala hlavně v hrnčířství a také například ve vinařství. Znalost výroby fajánse přinesli habáni z Itálie a Německa. Tam se dostala tato technologie ze Španělska. Z názvu španělského ostrova Mallorca se říkalo těmto výrobkům majolika. Proslulým centrem výroby fajánse byla od 2. poloviny 15. století až do poloviny 16. století zejména italská Faenza, odtud tedy pojmenování fajáns.  

Tato keramika si postupně vytvořila vlastní ornamentální a barevnou řeč. Až do roku 1612 se vyznačuje používáním rostlinných a heraldických motivů zobrazených na bílém podkladě čtyřmi barvami, žlutou, zelenou, modrou a fialovou. Vyráběly se keramické předměty, které našly uplatnění nejen v šlechtických sídlech, ale i v domácnostech bohatých měšťanů nebo třeba v lékárnách. Známé jsou zdobené talíře, šály, džbány, hrnky, ale také kachle. Rozpad tradičního života habánského obyvatelstva se projevil i v jejich ornamentální tvorbě. Ta byla postupně převzata lidovými hrnčíři a obohacena o moravské a slovenské lidové motivy.

Věra Nevečeřalová

Reklama