Chrudimské noviny Letní barokní festival vyvrcholí vokálním dílem Antonia Vivaldiho

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Letní barokní festival vyvrcholí vokálním dílem Antonia Vivaldiho

Chrudim - Třetí den krátkého Letního barokního festivalu, tedy v sobotu 22. srpna ve 20 hodin, se nechte unášet tóny velmi atraktivního díla nejnadanějšího benátského skladatele Antonia Vivaldiho La Senna Festeffiante.

Vivaldiho serenata La Senna Festeffiante vznikla zřejmě mezi lety 1722 až 1725 jako pocta francouzskému králi Ludvíku XV., provedena byla však s největší pravděpodobností v Itálii. Dvojdílná skladba, v níž vystupuje Zlatý věk, Statečnost a Seina má podle všech zvyklostí alegorický námět (libreto napsal Domenico Lalli). Seina vítá na svých březích Statečnost a Zlatý věk, jež směřují na korunovaci krále do paláce ve Versailles. Tři postavy poukazují na krále, "hvězdu nejvyšší, která Galii je světlem", a na jeho vlastnosti – soucit, mírnost, spravedlnost a zbožnost.

Připravená barokní scéna festival 2015

Barokní scéna se stavěla v Kostele Svatého Josefa dlouhých deset hodin. Foto: Chrudimská beseda 

Tři nalezená díla Antonia Vivaldiho patří k velmi atraktivnímu žánru světské vokální hudby, pěstovanému na konci sedmnáctého století a po značnou část osmnáctého století a obecně označovanému jako serenata. Podstatu tohoto žánru vysvětluje i alternativní označování těchto děl jako dramatické kantáty. Jedná se o vokální dílo (proto kantáta), kterému v duchu osmnáctého století dodává dramatický ráz jeho struktura dialogu dvou a více postav.

Serenaty obvykle tvořily hlavní bod dobře organizovaných oslav významných a vítaných událostí v životě prominentních osob nebo rodin, jako bylo narození, oslava, svátků, sňatků, návštěva vysoce postavených osob či mírových smluv. Libreta těchto děl byla obvykle tvořena ve velkém spěchu místními básníky, a poté hned zhudebňována místními skladateli.

Ponecháme-li stranou opery, pak je La Senna festeggiarne rozhodně nejvíce ambiciózním a nezapomenutelným světským vokálním dílem, které se zachovalo a které je svojí kvalitou na stejné úrovni jako jeho oratorium Juditha triumphans.

Věra Nevečeřalová

Reklama