Chrudimské noviny Nové přírůstky Východočeská galerie v expozici “Na nákupech“

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Nové přírůstky Východočeská galerie v expozici “Na nákupech“

Pardubice - Slavnostní zahájení výstavy ve Východočeské galerii na zámku 3 je připraveno na středu 10. června v 17 hodin. Pracovníci galerie v expozici nazvané Na nákupech představí návštěvníkům nové galerijní přírůstky z let 2012 až 2014, které si můžete prohlédnout od 10. června do 21. září. 

Michal Cihlář, Michal Gabriel, Vladimír Hanuš, František Hodonský, Kryštof Kintera, Vojtěch Kovářík, Ivo Křen, Adolf Lachman, Pavel Piekar, Otto Placht, Marek Rejent, František Skála, Jan Vičar a Jiří Toman - co mají tito umělci společného? Odpověď je prostá - nákupy. Jejich díla díky nákupním aktivitám v letech 2012 až 2014 obohatila sbírky Východočeské galerie v Pardubicích. Zisky a úlovky vystavuje galerie na bilanční výstavě, která přibližuje strategii a výsledky její akviziční činnosti. 

Mít kvalitní sbírku, vyhledávanou odborníky i návštěvníky, je cílem každé galerie. Její budování závisí nejenom na finančních možnostech, ale i na dobrých kurátorech, kteří umí včas získat důležité exponáty, odhadnout kvalitu díla a poznat talent autora. 

Před třemi lety jsme se rozhodli, že se opět budeme systematicky věnovat rozšíření sbírky. Našim cílem bylo navázat na strategii, díky které jsme na začátku 90. let 20. století získali cenné exponáty moderního českého umění. Tato díla se nám podařilo zakoupit za mimořádně příznivých podmínek. Skutečnost, že řada z nich je dnes zapůjčována na významné domácí i mezinárodní výstavy a některá zdobí naší stálou expozici, dovoluje i při poměrně krátkém časovém odstupu pozitivně hodnotit tehdejší investici. 

Na současné akvizice neměla galerie žádnou speciální dotaci, použili jsme pouze prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření. Náš výběr se soustředil na získání důležitých děl od současných umělců. Podařilo se nám zakoupit zásadní kolekci prací autorů, kteří se věnují linorytu, díla inspirovaná vztahem k přírodě a jejím proměnám i exponáty od umělců působících v Pardubickém kraji. Řadu děl autoři Východočeské galerii darovali jako výraz ocenění vzájemné spolupráce. Do vystaveného souboru jsme zařadili také práce, které jsou schváleny k zakoupení. Jejich získání předpokládáme na konci tohoto roku.

Koncepční akviziční činnost považujeme za velmi důležitou pro růst a rozvoj každé sbírkové instituce. Prostřednictvím této expozice chceme představit veřejnosti výsledky naší odborné práce. 

Autorka výstavy: Hana Řeháková

 

 

 

 

 

 

Věra Nevečeřalová

Reklama