Chrudimské noviny S konáním Salvátorské pouti místní farnost zatím počítá

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

S konáním Salvátorské pouti místní farnost zatím počítá

Chrudim – Mnozí Chrudimáci to doslova obrečeli, jiní kvitovali s povděkem. Světská část místní proslavené Salvátorské pouti letos nebude. Poslední vývoj ve vládních opatřeních proti šíření coronaviru dává rozhodnutí městských radních za pravdu. Prozatím se však zdá, že ta církevní část se konat bude.

Místní arciděkanství nabízí bohatý program, v němž by si s trochou sebezapření našel vyžití i tradiční český ateista. Vše se započne ve čtvrtek 6. srpna.

Za naše úspěchy vděčíme Vám (farní sál, 19:00 hodin)

beseda o charitní pomoci v Indii v rámci projektu Adopce na dálku, 

přednáší Mgr. Vojtěch Homolka, vedoucí projektu 

pátek 7. 8.

Večer chval (kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:00)

křesťanské písně, modlitba

sobota 8. 8. 

Pojďme hledat obraz sv. Salvátora (sraz  v 15:00 u kostela sv. Michaela Archanděla)

hra s úkoly pro děti

Slavnostní zpívané nešpory, adorace (kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18:00)

liturgii předsedá P. Jiří Heblt, zpěvem provází sbor Salvátor

neděle 9. 8. – kostel Nanebevzetí Panny Marie

8:30 Mše svatá – celebruje chrudimský arciděkan P. Jiří Heblt

10:00  Slavnostní poutní bohoslužba – celebruje P. Karel Dvořák, novokněz a kaplan z Litomyšle. Doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr (Karel Židek – Missa in honorem sanctissimi Salvatoris, op. 79)

Po skončení bohoslužby průvod s milostným obrazem a modlitba k Nejsvětějšímu Salvátoru u sloupu Proměnění Páně, nakonec požehnáním městu.
Poté bude možné přijmout novokněžské požehnání.

12:00 – 15:00 Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora

19:00 Poutní duchovní koncert
Zpěv – Jana Lesná-Jiráčková, Jan Jiráček, varhany – Tomáš Židek, regenschori

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele anel
#9468 anel 2. Srpen 2020 - 7:55
A světská část pouti bude u Tesca, atrakce už stojí u letiště.