Chrudimské noviny Schola Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem v Chrudimi

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Schola Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem v Chrudimi

Chrudim - V rámci „Pardubického hudebního jara na podzim“ se uskuteční v pondělí 25. října v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi koncertní program “Sedm dní na Karlově univerzitě.” Vstupenky, zakoupené na tento koncert v jarním termínu, zůstávají v platnosti, zbývající možno zakoupit v předprodejích nebo v chrudimském "íčku".
 

Období po odeznění husitských válek bylo charakteristické snahou o konsolidaci po vyčerpávajícím konfliktu. Navazování na předhusitské tradice lze vysledovat i při obnově pražské univerzity. Program zprostředkovává pestrý obraz oficiální liturgické hudby, duchovní tvorby mladých kleriků i skladeb, které vznikaly v souvislosti se studiem hudební teorie.

Program je okořeněn i hudbou čistě zábavnou. Ani ta však nezapře inspiraci v hudbě liturgické. Scholu Gregorianu Pragensis založil její umělecký vedoucí David Eben v roce 1987. Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších pramenů z 10. -11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13. - 15. století.
 
Josef Krečmer, umělecký ředitel a dramaturg MF Pardubické hudební jaro

Věra Nevečeřalová

Reklama