Chrudimské noviny Tajemná historie kláštera v Podlažicích

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tajemná historie kláštera v Podlažicích

Chrast – Ve výstavních prostorách chrasteckého muzea můžete při prázdninových toulkách zhlédnout expozici tematicky zaměřenou na nedaleký, tajemnem opředený klášter v Podlažicích. Ve stálé expozici se kromě toho seznámíte s historií Ďáblovy kroniky.

Vesnice Podlažice leží nedaleko Chrasti. Její nejvýraznější dominantou je barokní kostel sv. Markéty postavený v letech 1696–1721 na místě zaniklého benediktinského kláštera.

Bývalý klášter byl postaven na levém břehu potoka Žejbro. Se stavbou se pravděpodobně započalo před rokem 1150 a stavba byla dokončena v roce 1159. Klášter patřil mezi nejchudší benediktinské kláštery v Čechách. Mniši obdělávali krajinu, kterou jim daroval vladyka Vrbata z Kostelce, mýtili lesy a zakládali nové vesnice, včetně Chrasti.

Ve zdech tohoto kláštera vznikla pravděpodobně největší rukopisná kniha tehdejšího světa – Codex gigas neboli Ďáblova bible. Nouze však zužovala mnichy do té míry, že byli nuceni tuto bibli zastavit roku 1229 sedleckému klášteru. Další osudy této knihy můžete sledovat ve stálé expozici chrasteckého muzea.

Věra Nevečeřalová

Reklama