Chrudimské noviny Pardubice jsou ohroženy smogem, byl vyhlášen signál upozornění

Dnes: 11°C
Zítra: 11°C
Pozítří: 13°C

Pardubice jsou ohroženy smogem, byl vyhlášen signál upozornění

Pardubice - Znečištění ovzduší v Pardubicích dosáhlo hranice, kdy je vyhlašován tzv. signál upozornění. Občané města o tom byli a jsou průběžně informováni městským rozhlasem nebo prostřednictvím radničního webu. Zde jsou jim také k dispozici základní doporučení, jak se za daného stavu chovat.  

Signál upozornění je vyhlašován ve chvíli, kdy obsah polétavých částic ve vzduchu činí více než 100 mikrogramů na m3, a to v průměru za posledních 24 hodin. Jedná se o dvojnásobnou hodnotu imisního minima stanoveného nařízením vlády.

„Signál upozornění nestanovuje žádné povinnosti nebo omezení, lidem je pouze doporučováno, jak se chovat. Nemocní a starší lidé a děti by měli mezit pohyb po městě, všeobecně je doporučováno vyvarovat se větší fyzické zátěže a lidé by neměli topit nekvalitním topivem, které by stav ovzduší ještě zhoršovalo,“ říká vedoucí krizového oddělení magistrátu Jiří Kyncl.

„Všechny tyto informace občané najdou na radničním webu, v rámci zavedených postupů už jsme také informovali všechny školní a předškolní zařízení ve městě a městské obvody. Upozornění bude znovu hlášeno také v městském rozhlase. A stejně budeme postupovat v případě jakýchkoliv nových zpráv,“ dodává Kyncl.

Pokud by obsah částic ve vzduchu přesáhl 150 µg/m3, nastal by tzv. signál regulace. V tomto režimu už by například továrny byly nuceny omezovat svůj provoz. V případě Pardubic by však určitá opatření musela přijmout pouze společnost Synthesia, která topí uhlím. Paramo, které na tom bylo až donedávna podobně, už topí pouze zemním plynem. V Pardubicích jsou ovšem hlavním problémem automobily, které se na znečištění vzduchu podílejí více než z 50 procent.

„Novela zákona, která by umožňovala zakázat vjezd aut do určitých částí města, ještě není v platnosti, a i potom pro nás bude její využití dost problematické. Předpokládá totiž, že řidičům budou k dispozici adekvátní objízdné trasy, k čemuž nemáme dopravní podmínky. Znovu tak bolestně narážíme na neexistenci obchvatů města,“ vyzvedá hlavní důvod znečištění vzduchu v Pardubicích primátorka Štěpánka Fraňková.

„Chtěla bych za dané situace apelovat na všechny řidiče, aby důkladně zvážili, zda musí do ulic skutečně vyrazit osobním automobilem. Skoro každý z nás má malé děti, starší rodiče, příbuzné nebo přátele, těm všem pomůže, pokud auto zůstane nějaký čas v garáži. Systém naší hromadné dopravy, ať už jde o trasy nebo jízdní řády, pokrývá celé město i okolí. Veřejná doprava je tak téměř stoprocentní alternativou pro ty, kdo vyslyší naši výzvu a rozhodnou se kvalitu vzduchu alespoň pro tentokrát nezhoršovat,“ vzkazuje občanům města primátorka. (rz)

Informace o stavu ovzduší ve městě i pokyny, jak se za daného stavu chovat, jsou k dispozici na webových stránkách města http://www.pardubice.eu/dulezite-informace/vystraha-meteo-smog.html. Prostřednictvím internetu i rozhlasu budou lidé informováni i v případě, že se situace zhorší a bude vyhlášen signál regulace. Prognózy hydrometeorologů zatím nejsou příliš příznivé. Větrné počasí, které by mělo pomoci pročištění vzduchu, zřejmě přijde až koncem týdne. 

red

Reklama