Chrudimské noviny Dlouho očekávané rekonstrukci třídy Míru se dostane slavnostního zahájení, město na ni čekalo přes třicet let

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Dlouho očekávané rekonstrukci třídy Míru se dostane slavnostního zahájení, město na ni čekalo přes třicet let

Pardubice - V pondělí 3. března 2014 se uskuteční slavnostní zahájení projektu rekonstrukce třídy Míru a Sladkovského ulice. Slavnostní zahájení, spojené s poklepáním na základní kámen, se uskuteční ve 13 hodin na samotné třídě Míru, v blízkosti Machoňovy pasáže.

Slavnostního zahájení se zúčastní primátorka Štěpánka Fraňková, náměstci Jindřich Tauber, Michal Koláček, Jiří Rozinek a František Brendl, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík, hlavní architektka města Pavla Pannová a obchodní ředitel dodavatele stavby Miroslav Kot. Připravená bude i prezentace výsledné podoby zrekonstruované třídy Míru, která se během dvanácti měsíců promění v příjemnou pěší zónu s omezenou dopravou. Během stavebních prací dojde ke kompletní rekonstrukci sítí, povrchů i mobiliáře, v některých částech budou opraveny inženýrské sítě - kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení.

„Bude to velmi složitá akce. Na třídu Míru zhruba třicet let nikdo ani nesáhl a teď by se během jednoho roku měla změnit v krásnou a příjemnou ulici, kterou lidé nejen projdou, ale rádi se zde zdrží,“ říká primátorka Fraňková. Rekonstrukce třídy Míru se ujme liberecká společnost SYNER s.r.o., která se stala vítězem výběrového řízení. Staveniště firma převzala v pondělí 24. 2. a právě v pondělí 3. 3. začnou samotné stavební práce. Vše by mělo být dokončené do 28. 2. 2015.V průběhu rekonstrukce bude umožněn přístup na třídu Míru i Sladkovského ulici chodcům, případně vozům záchranné služby nebo hasičům. Vždy zůstane minimálně jedna třetina komunikace zpřístupněna. Třikrát týdně bude možné zásobování obchodů a firem a svoz odpadů. Denní zásobování pak může probíhat z přilehlých ulic.

„Ještě před zahájením stavebních prací jsme přistoupili k pasportizaci objektů z vnější strany a možnost dokumentace provedené na naše náklady nabídli obyvatelům a majitelům dotčených nemovitostí. Ti ji většinou uvítali a více než třetina to pro své nemovitosti do dnešního dne využila,“ uvádí obchodní ředitel společnosti SANER Miroslav Kot. Vysoutěžený rozpočet projektu „Pěší zóna tř. Míru s napojením Sladkovského ulice“ počítá s částkou necelých 120,5 milionů korun (včetně DPH). Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) - Přitažlivé město a může tak z tohoto programu Evropské unie získat necelých 85 milionů korun. Ze svého rozpočtu pak město doplatí přibližně 35,5 milionů korun. Více informací o samotné rekonstrukci, dopravních opatřeních nebo historii třídy Míru je možné získat zde http://www.pardubice.eu/tridamiru.

Třída Míru mění od března postupně svoji tvář. Rozsáhlá rekonstrukce by do bývalé tepny našeho města měla vlít znovu okysličenou krev. Jaká bude její výsledná podoba, prozradila hlavní architekta města Pavla Pannová.

Projekt třídy Míru se připravoval několik let a v průběhu času se měnil. Řada občanů si tak ani není jistá, zda zde po rekonstrukci zůstane zachovaná trolejbusová doprava. Jak bude tedy po opravě vypadat?

Původní návrh architekta Waltra sice počítal s úplným vyloučením MHD z třídy Míru, nicméně zastupitelé rozhodli o tom, že zde zůstane omezený provoz trolejbusů nebo autobusů. Pochopitelně včetně trolejového vedení v obou směrech. Vzhledem k tomu, že v části od Grandu až po křižovatku se Sladkovského ulicí zůstává pouze jeden jízdní pruh, budou v tomto úseku vozy MHD jezdit střídavě.

Dojde k přesunu nebo zrušení zastávek?

Zastávky jsou navrženy v místech, jak je známe dnes. Dojde pouze k mírnému posunu a k jejich estetické úpravě. Jedinou výjimkou bude zastávka před pekárnou Hrubý, která se přesune před divadlo.

Bude třída Míru příjemnějším místem, než tomu bylo v posledních letech?

Třída Míru v posledních desetiletích fungovala jako dopravní tepna. Rozhodně nebyla příjemným místem k zastavení a posezení, jak by hlavní osa města měla vypadat. Po rekonstrukci se z ní stane důstojný veřejný prostor odpovídající velikosti a významu našeho města. V rámci celé délky pěší zóny vzniknou po obou stranách klidové zóny. Budou to prostory pro odpočinek, s možností umístění předzahrádek. V severní části třídy, která je více slunečná, bude vysázeno více než čtyřicet stromů a vznikne tak souvislá alej. Na obou stranách klidové zóny budou osazeny různé typy laviček, celkem jich bude asi padesát. Ve středu ulice pak bude vyhrazen pouze jeden jízdní pruhu.

Jak bude tento pruh oddělen od klidových částí pěší zóny?

Třída Míru bude bezbariérovou pěší zónou a prostor tak bude řešen v jedné výškové úrovni. Komunikace bude v šíři necelých čtyř metrů a od zbývající části pěší zóny bude oddělena pouze jiným formátem dlažby.

Z čeho bude samotný povrch pěší zóny?

Komunikace i chodníky budou z velkoformátové řezané žulové dlažby, různé velikosti a různého způsobu kladení. Bude vhodná pro pohyb cyklistů, kočárků, koloběžek i bruslařů. Na třídě Míru budou pochopitelně i vodící pásy pro nevidomé a signální pásy.

Jak zde bude řešen pohyb cyklistů?

Třída Míru bude pěší zónou, do které mohou vjet i cyklisté. Pokud budou chtít pouze rychle projet, tak využijí středový prostor pro trolejbusy, ale pohybovat se pochopitelně mohou v celé šíři, tedy i v klidové části.

Objeví se na pěší zóně vodní prvek?

Nový vodní prvek bude umístěn před „mlíčňákem“. Bude se jednat o mělkou vodní plochu, přes kterou ve dvou místech povedou můstky. Voda zde bude cirkulovat, ale projekt nepočítá s žádným vodotryskem nebo podobným zařízením.

Počítá projekt s umístěním jednotného mobiliáře?

Určitě dojde ke sjednocení osazovaných prvků městského mobiliáře. Bude zde 45 stojanů na kolo, 43 odpadkových košů, tři válcové plakátovací plochy i tři světelné reklamní vitríny. Doufáme, že tímto zásahem dojde ke zrušení nevkusných a různorodých reklam, které dosud hyzdily třídu Míru a zároveň si přejeme, aby to byl impulz pro stanovení estetických podmínek mobiliáře i v dalších částech centra města a navazujících veřejných prostorách, jako je například Machoňova pasáž. Novinkou bude také umístění podzemních kontejnerů na tříděný domovní odpad na rohu Sladkovského ulici.

Jak bude řešeno osvětlení třídy Míru?

Osvětlení bude podél severní strany celé pěší zóny. Budou použitá svítidla využívající LED technologii s možností regulace intenzity osvětlení. Na sloupech bude zároveň kotveno trakční trolejbusové vedení. Celkově bude v části třídy Míru devětadvacet osvětlovacích těles a dalších devět ve Sladkovského ulici.

Budou se v rámci projektu rekonstruovat i „záchodky“?

Takzvané „záchodky“ nejsou vlastnictví města a nejsou proto součástí rekonstrukce. I když v rámci studie se počítalo s vytvořením nové formy zástavby, která by mohla sloužit jako objekt občanského vybavení, jako je například kavárna, občerstvení, mohl by zde být přístřešek MHD, umístěné jízdenkové a bankovních automaty. Zároveň by byl estetickým objektem v rozšiřující se části třídy Míru směrem k Magnu. Majitel objektu má v podobném duchu připravenou i projektovou dokumentaci, ale realizace záleží pouze na něm. My bychom to přivítali.

Čím by podle vás mohla zrekonstruovaná třída Míru přilákat zpět lidi nebo živnostníky a obchodníky?

Jsme přesvědčeni o tom, že pouze takováto přeměna třídy Míru v důstojnou pobytovou zónu, může resuscitovat centrum města a vrátit lidi do hlavní tepny našeho města. Důležitým předpokladem je minimální počet spojů MHD v hodině, aby se docílilo klidového prostoru pro možné posezení, odpočinutí, aby si zde lidé mohli na předzahrádce vypít kávu, zastavit se na oběd, aby se zde maminky nebály pobýt se svými malými dětmi. Jak by mohl vypadat „život“ na pěší zóně nastínil festival Třída na Míru. Krátké video z jeho průběhu naleznete na tomto odkazu: http://www.pardubice.eu/tridamiru.

Bude na opravu třídy Míru navazovat i rekonstrukce náměstí Republiky?

Cítíme potřebu zkvalitňovat významné veřejné prostory v našem městě. V současné době se proto připravuje projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, tak aby na rekonstrukci třídy Míru mohla navázat i rekonstrukce náměstí Republiky. Pomyslná centrální městská osa nádraží - Palackého - Masarykovo náměstí - třída Míru - Pernštýnské náměstí - s pokračováním na zámek a k mlýnům by v budoucnosti měla být důstojným veřejným prostorem charakterizujícím město Pardubice.

Děkujeme za rozhovor.

red

Reklama