Chrudimské noviny Dostihový spolek Pardubice bude za své milionové dluhy ručit městu čtyřmi ochrannými známkami

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Dostihový spolek Pardubice bude za své milionové dluhy ručit městu čtyřmi ochrannými známkami

Pardubice - Čtyřmi ochrannými známkami má akciová společnost Dostihový spolek (DS) ručit městu za své pohledávky. Uzavření zástavní smlouvy, smlouvy o tzv. příplatku mimo kapitál a dalších smluv s nimi přímo provázanými, má vést ke stabilizaci a očekávané prosperitě Dostihového spolku.


Završuje se tak zhruba roční snaha města i ostatních akcionářů o záchranu společnosti provozující pardubické dostihové závodiště a pořádající také Velkou pardubickou.


„Kroky, které zastupitelstvo města schválilo, jsou zásadními doporučeními Business plánu v části, která má přímou vazbu na město Pardubice. O naplnění stabilizačních opatření společnosti v rozsahu definovaném Bussines plánem pro rok 2012 bude v prosinci hlasovat valná hromada společnosti,“ říká pardubická primátorka Štěpánka Fraňková (Koalice pro Pardubice).


Pokud valná hromada schválí připravované kroky, získá DS formou příplatku 2,7 milionu korun. Vytvoří si tak vlastní zdroj, který bude chránit společnost v období stabilizace před možným rizikem platební neschopnosti. 


Smlouvy mezi městem a spolkem například také nově definují splátkový kalendář, podle něhož bude společnost městu splácet své závazky tak, aby byly do šesti let vyrovnány. Pokud dlužník neuhradí byť jedinou splátku, bude moci město převzít soubor čtyř ochranných známek (Taxis, Taxisův příkop, Velká pardubická a Velká pardubická steeplechase), jehož cena byla stanovena znaleckým posudkem. Nebude-li chtít město známky koupit, může své pohledávky uspokojit z výtěžku jejich prodeje.


„Vedle smluv s DS město uzavře dodatek akcionářské smlouvy se třemi významnými akcionáři spolku. Na jeho základě budou akcionáři akceptovat kroky, které město podnikne ke konsolidaci společnosti, včetně dohody identifikující veškeré závazky, které má společnost vůči městu a podmínky, za jakých budou spláceny,“ dodává primátorka. 


Business plán si nechal dostihový spolek zpracovat firmou Newton Business Development a byl dokončen letos v září. Pokud společnost dodrží všechny podmínky v něm definované, měla by být schopna dostát svým závazkům vůči městu z minulých let do roku 2018 a neměla by být v tomto období dlužníkem po lhůtách splatnosti vůči žádným třetím osobám s výjimkou banky, která poskytuje kontokorentní úvěr do výše šesti milionů korun, za který ručí též město. 

red

Reklama