Chrudimské noviny Ekologickou havárii v Hlinsku policie stále prověřuje

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ekologickou havárii v Hlinsku policie stále prověřuje

Hlinsko/Kouty – Důvod úhynu desítek kilogramů ryb na řece Chrudimce je pořád neobjasněný, ale pozornost médií se po vydání tiskové zprávy hasičů o zásahu s použitím norných stěn strhla až do Vítanova u Hlinska, k výpusti čističky odpadních vod. Policie k události dosud žádnou oficiální tiskovou zprávu nevydala. Není vyloučeno, že někdo účelově vylil do řeky kanystr, ale podle informací policie se od 5. září prověřuje důvod úhynu ryb v Koutech. V místní části Kouty sídlí i Mlékárna Tatra Hlinsko spadající pod koncern AGROFERT, která podle zkoumání spolku Arnika znečišťuje Chrudimku často. O kousek dál po směru toku řeky je ČOV Hlinsko (Vítanov) spadající pod VAK Chrudim, odkud v minulosti také unikly do vody fosfor, zinek, nebo rtuť. Další znečišťovatele vod až do roku 2020 si může zjistit každý, prostřednictvím jednoduché webové aplikace, kterou zmiňujeme v článku.

Spolek Arnika v tiskové zprávě ze 6. října informoval o výrazném meziročním nárůstu pro člověka poškozujících látek vypouštěných do vody, které způsobují mutace, rakovinu i negativně ovlivňují jeho hormonální systém. Vzrostlo také množství látek toxických pro vodní organismy, včetně kyanidů vypouštěných do řek. „Kvůli technologickým změnám průmysl vypouští celou řadu nových škodlivin, jako jsou PFAS nebo bromované dioxiny, které nikdo vůbec nemonitoruje. Proto důrazně vyzýváme k aktualizaci legislativy a rozšíření seznamu sledovaných látek,“ uvedl Jindřich Petrlík z Arniky.

Více se o znečištění ve svém okolí můžete dozvědět zadáním adresy do mapy na webových stránkách znečišťovatelé.cz. Spolek Arnika sestavuje žebříčky už 17 let a čerpá informace z veřejně dostupných údajů v Integrovaném registru znečišťování, který vede Ministerstvo životního prostředí. Provozy samy ze zákona hlásí úniky a přenosy nebezpečných látek. Za rok 2020 data poskytlo celkem 1257 provozů, což je o 116 méně oproti roku 2019. 

Zdroj: Webová aplikace spolku Arnika, www.znecistovatele.cz
 

Policie prověřuje úhyn ryb na Chrudimce v Koutech

„V neděli 5. září 2021 okolo půl čtvrté odpoledne jsme od HZS přijali oznámení o úhynu ryb na řece Chrudimce v místní části Kouty. Událost jsme zaevidovali a dále ji prověřujeme, neboť se nám na místě nepodařilo zjistit důvod úhynu ryb,“ informovala policejní mluvčí Markéta Janovská. „Kromě nás na místě byli pracovníci Odboru životního prostředí MěÚ Hlinsko, kteří odebrali vzorky vody pro rozbor. Jak jsem uvedla věc prověřujeme, probíhají standardní úkony a vyčkáme i na rozbor odebrané vody.“

A jak po měsíci prověřování konstatovala včera policejní mluvčí Eva Maturová: „Věc je nadále v prověřování, ještě nemáme k dispozici veškeré výsledky rozborů.“ Více prý bude policie vědět příští týden.


Ilustrační příklad.
Zdroj:Ekonomie (Robert Holman), dostupné online z: Mikroekonomie 1 (uhk.cz)

Petra Vintrlíková

Reklama