Chrudimské noviny Tisková zpráva: Česká inspekce životního prostředí pokutovala VS Chrudim

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tisková zpráva: Česká inspekce životního prostředí pokutovala VS Chrudim

Praha/Chrudim/Hlinsko – Vodárenská společnost Chrudim, a. s., vypouští odpadní vody z čistírny odpadních vod v Hlinsku do povrchových vod toku Chrudimka. V červnu roku 2021 však byly  v rozporu s platným povolením k nakládání s vodami vydaným rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje překročeny emisní limity. Společnost za to dostala pokutu od České inspekce životního prostředí ve výši 120 tisíc korun.

Samotná Vodárenská společnost Chrudim přiznala ve svém dopise, že následkem opakované nefunkčnosti zařízení pro předčištění odpadních vod v podniku Mlékárny Hlinsko, a. s., vypouštěných ve dnech 5. až 6. června 2021 do ČOV Hlinsko, byl negativně ovlivněn čistící proces, přičemž i přes veškeré úsilí obsluhy čistírny byly překročeny povolené limity. O situaci pak byla podána informace na vodoprávní úřad Hlinsko a další složky včetně ČIŽP v souladu s havarijním plánem.

 

ČOV Hlinsko.  Zdroj: VAK Chrudim

Při kontrole inspektorů nebylo zjištěno významné ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území, událost nezpůsobila úhyn ryb, nedošlo k havárii ve smyslu vodního zákona či k negativnímu vlivu na vodu vázané ekosystémy. Snížením účinnosti čištění komunálních vod na ČOV Hlinsko minimálně po dobu dvou týdnů však došlo k významnému ohrožení kvality vypouštěných odpadních vod, a tím i kvality povrchových vod ve vodním toku Chrudimka, který je povrchovou vodou vhodnou pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Ve výsledku tak dostala Vodárenská společnost Chrudim, a. s., pokutu 120 tisíc korun, která se stala 21. prosince téhož roku pravomocnou.

red

Reklama