Chrudimské noviny Hledá se firma, která odbahní Matiční jezero v Pardubicích

Dnes: 11°C
Zítra: 13°C
Pozítří: 13°C

Hledá se firma, která odbahní Matiční jezero v Pardubicích

Pardubice - Město Pardubice hledá prostřednictvím veřejné soutěže firmu, která podle již připravené projektové dokumentace odstraní letité nánosy ze dna Matičního jezera. Zájemci mohou své nabídky podávat do 30. května. Celkem má revitalizace vodní plochy v centru města přijít zhruba na 21 milionů korun, až 17 milionů by přitom mohla pokrýt dotace, o kterou město žádá stát.

Podle geodetického zaměření se během více než sta let existence jezera usadilo na jeho dně na 14.000 metrů krychlových sedimentů. Pokud by nánosy bahna nebyly odstraněny, hrozí jezeru podle starosty MO I Jaroslava Menšíka (ANO 2011) zánik. V průběhu dvou let by měla být část letitých zemních nánosů odstraněna (zhruba 40 procent), obnoveny biologické vlastnosti jezera a stabilizovány erozí poškozené břehy.

Bahno bude odtěženo sacím bagrem a uloženo do textilních odvodňovacích vaků, které propustí vodu ven, ale už ji nenasáknou zpět. Tyto vaky budou rozmístěny kolem břehů a vytvoří v rámci regenerace podklad pro úpravu trávníků. Možnost využít tuto techniku a odbahnit jezero za pomoci vaků je pro nás velkou výhodou, jelikož sediment se nemusí nikam odvážet a poslouží ke zpevnění břehů,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Jižní část jezera bude koncipována jako litorální pásmo, v němž sediment zůstane a tvar a struktura dna bude upravena tak, aby se pozvolna měnila hloubka vody a nedocházelo ke střídání mělčin a tůněk. Tím budou vytvořeny vhodné podmínky pro ryby a obojživelníky, ale i pro vodní ptactvo. Sediment se nebude těžit ani v místě výskytu chráněných leknínů, které postupně utlačuje stulík, jímž je zarostlé prakticky celé jezero. Břehy „Maťáku“ budou rozčleněny vložením různě svažitých partií, které umožní bezproblémový pohyb živočichů mezi vodním prostředím a souší. 

Žádné stromy se v rámci realizace stavby kácet nebudou, dojde pouze k prořezu keřové vegetace. Do nově formovaného břehového opevnění budou zakomponovány vegetační válce a rohože s předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami, nově vysazeny vrbové řízky. Veškerý upravovaný povrch bude zatravněn,“ uvedl starosta Menšík.

Projekt odbahnění je rozdělen na dvě etapy, tak aby se nezasáhlo do biotopu a nedošlo k ohrožení živočichů, kteří zde žijí, včetně ohrožených druhů skokana skřehotavého a bílého. „Vzhledem ke způsobu jejich života je možné provádět těžení sedimentu pouze ve dvou termínech, a to od března do dubna a od srpna do listopadu,“ vysvětlil Jaroslav Menšík.

red

Reklama