Chrudimské noviny Hradecko-pardubická oblast si brousí zuby na evropské miliardy, s jejich pomocí chystá třeba revoluci ve školství

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Hradecko-pardubická oblast si brousí zuby na evropské miliardy, s jejich pomocí chystá třeba revoluci ve školství

Pardubice - Pardubice společně s Hradcem Králové připravují v současnosti strategii, na jejímž základě budou jako metropolitní oblast čerpat dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů. Tím, že dosáhly zařazení Hradecko-pardubické metropolitní oblasti mezi sedm klíčových oblastí ČR, budou moci čerpat evropské dotace v rámci Integrované územní investice (ITI), na níž stát vyčlenil zhruba 65 miliard korun.

Hradecko-pardubická oblast tak může dosáhnout na dotace až ve výši šest miliard korun. Bude je moci čerpat až do roku 2020. Strategie vychází z priorit, na kterých se představitelé aglomerace shodli, tedy budovat společně udržitelnou, chytrou a kreativní metropolitní oblast. „Proto chceme směřovat investice zejména do dopravy, životního prostředí, vzdělávání a jeho provázanosti s praxí. Pardubice v současné době intenzívně pracují na přípravě projektů pro ITI s vědomím toho, že pouze kvalitní příprava projektů umožní efektivní a bezproblémové čerpání evropských dotací,“ říká náměstek primátora zodpovědný za čerpání dotací Jan Řehounek (ANO 2011).

Strategie přitom nebude obsahovat konkrétní projekty, ale závazné indikátory a alokace prostředků pro jednotlivé oblasti, které bude metropolitní oblast s podporou unie rozvíjet. „Připravené projekty bude posuzovat řídící výbor ITI a následně projdou kontrolou a hodnocením úředníků orgánu, který bude v každé aglomeraci posuzovat možnost financování s ohledem na strategii dané aglomerace a specifika jednotlivých operačních programů,“ přibližuje náměstek systém administrace projektů. V rámci ITI by město Pardubice mohlo na své vlastní projekty v následujících letech získat odhadem jeden a půl miliardy korun. Podpořeny budou projekty, u kterých se ukáže aglomerační efekt. S ostatními projekty budou Pardubice soutěžit v rámci „tradičních“ individuálních výzev. Výzvy k čerpání evropských dotací z ITI pro plánovací období 2014 - 2020 budou vypisovány na začátku příštího roku, po schválení strategií jednotlivých metropolitních oblastí. „Výhodou je, že výzvy příslušných ministerstev budou kontinuální a budou určené pouze pro aglomerace ITI. Město si tak může investice a zejména kofinancování projektů lépe rozvrhnout do celého plánovacího období,“ pokračuje Miroslav Janovský, manažer Hradecko-pardubické aglomerace.

Pardubice mají zatím radou města schváleno 76 projektových záměrů. Z nich postupně vznikají a budou vznikat hotové projekty. „Musí být kompletně připravené, abychom se v okamžiku vypsání výzvy mohli okamžitě hlásit o dotace a co nejdříve začít s realizací. Proto má město letos v rozpočtu vyčleněný poměrně velký objem prostředků na přípravu projektů,“ tvrdí náměstek Řehounek. Pardubice se podle něj nechtějí spoléhat pouze na dotace z ITI. „Budeme usilovat i o dotace z jiných operačních programů, najde-li se program vhodný pro některý ze záměrů města, určitě půjdeme do soutěže s ostatními žadateli. Toto programové období 2014-2020 znamená pro Pardubice poprvé v historii možnost získat skutečně významné finanční prostředky. Proto chceme tuto šanci pro naše město maximálně využít,“ prozrazuje ambice města náměstek Řehounek.

V pardubickém zásobníku vhodných projektů jsou rozsáhlé investice jako například vybudování inteligentního dopravního systému, který chtějí budovat Pardubice společně s Hradcem Králové, dále výstavba terminálů regionální a dálkové dopravy, revitalizace zelených ploch podél Labe a Chrudimky, či vybudování moderně vybavených centrálních polytechnických dílen pro pardubické školy. Jsou tu však i projekty zdánlivě menší, řešící například zkvalitnění výuky v jednotlivých školách. „Právě v oblasti vzdělávání mají Pardubice velké plány. Projekty jsou koncipovány tak, aby zatraktivnily a zkvalitnily výuku zejména technických předmětů a motivovaly děti ke studiu technických oborů. Zvětšila by se tak jejich šance na uplatnění na trhu pracovních sil, “ uvádí Miroslav Janovský. „Pokud touto strategií město úspěšně naplní, bude to znamenat revoluci v pardubickém školství. Věřím, že se nám například podaří vybavit a zrekonstruovat téměř všechny odborné učebny na našich základních školách,“ dodává. Pardubice chtějí těmito projekty zvrátit nepoměr mezi zájmem o studium humanitních a technicky změřených oborů. Střední školy i odborná učiliště nejen v Pardubickém kraji se totiž v posledních letech potýkají s nezájmem dětí o technické studijní obory a investoři si často stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Roman Zahrádka

Reklama