Chrudimské noviny Projekt kulturně vzdělávacího centra v Pardubicích se prodraží

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Projekt kulturně vzdělávacího centra v Pardubicích se prodraží

Pardubice – V areálu bývalých automatických mlýnů vznikne do roku 2023 kulturně  vzdělávací centrum. Dodavatelem se stala Společnost pro výstavbu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic tvořená firmami Metrostav a Chládek a Tintěra. Zastupitelstvo města Pardubic rozhodlo o navýšení investice do vznikajícího kulturně vzdělávacího areálu bývalých Automatických mlýnů. Navýšení částky za stavební práce ověřil a schválil nezávislý rozpočtář. Město bude žádat o navýšení dotace, nezaplatí proto ze svého prý navíc ani korunu.

Vizualizace dokončeného areálu Automatických mlýnů.  Zdroj: Město Pardubice

Automatické mlýny v Pardubicích zvítězili 6. listopadu 2019 na Konferenci o přínosech a budoucnosti ITI Hradecko-pardubické aglomerace jako nejlepší integrovaný projekt. Část areálu bude využit pro Galerii města Pardubic (GAMPA) a Centrální polytechnické dílny (CPD) pro školy a kutily. Sklad balené mouky v areálu mlýnů, který město koupilo v roce 2018 od vlastníka areálu, architekta Lukáše Smetany, se využije právě pro ně. Současně se připravuje v bývalém silu expozice Gočárova muzea a areál též využije Východočeská galerie.

Stavební náklady projektů GAMPA a CPD chce město z 85 procent uhradit z evropských dotací a z 5 procent ze státního rozpočtu. Zaplatilo si nezávislého rozpočtáře, který navýšení posoudil jako odpovídající. Náměstek primátora Jakub Rychtecký uvedl, že původní dotace na stavební část měla činit 139,7 milionu korun a nově by po navýšení mohla dosáhnout 170,7 milionu korun. Město tedy bude podávat novou žádost o dotaci s navýšenými náklady, zbytek peněz bude hradit z květnové rezervy ve výši 20 milionů Kč a snížením nákladů na pořízení učebních pomůcek o 12 milionů Kč, a proto nebudou muset navyšovat vyčleněnou částku. Dodavatelem se stala Společnost pro výstavbu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic tvožená z firem Chládek a Tintěra a Metrostav.

Město má nyní v rozpočtu v rámci schváleného finálního investičního záměru připraveno celkem přes 313 milionů korun a stavební část prací by měla být hotova na jaře 2023.

Petra Vintrlíková

Reklama