Chrudimské noviny Krajský radní Kroutil řekl bulharské delegaci: povodně způsobuje vedle změn klimatu i přílišná urbanizace krajiny

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Krajský radní Kroutil řekl bulharské delegaci: povodně způsobuje vedle změn klimatu i přílišná urbanizace krajiny

Pardubice - Krajský radní Václav Kroutil (ČSSD) seznámil delegaci odborníků z Bulharska s tím, jak kraj přistupuje k protipovodňovým opatřením. Za posledních sedm let na ně totiž vynaložil více než 24 milionů korun.


„Tyto finanční prostředky byly poskytnuty především správcům toků na projektovou přípravu staveb na protipovodňovou ochranu. Opatření musí nejenom snižovat rizika povodní, ale i účinně zadržet vodu v krajině. Proto se v poslední době především podporuje výstavba tzv. přírodě blízkých protipovodňových opatření,“ uvádí krajský radní Václav Kroutil.


Jedním z takových projektů na území regionu je poldr Žichlínek.


„Ten je největší stavbou tohoto charakteru nejen v celé České republice, ale i ve střední Evropě. Jejím účelem je ochránit obce v našem kraji, ale především velké sídelní aglomerace na území sousedního Olomouckého kraje - města Olomouc a Litovel.


Stavbou vede také významný železniční koridor Česká Třebová - Olomouc. V rámci investice byla provedena revitalizace toku Moravská Sázava a ve zdrži poldru byly vytvořeny vodní tůně, které využívá nejenom vodní ptactvo, ale i místní rybáři. Stavba změnila v tom dobrém slova smyslu ráz krajiny a místní lidé ji využívají k rekreačním aktivitám,“ objasňuje radní Kroutil.  


V posledních desetiletích bylo území Pardubického kraje, stejně tak jako Česká republika, mnohokrát postiženo povodněmi. Vzhledem ke změně klimatických poměrů, kterou předpokládají odborníci z řad klimatologů i vodohospodářů, bude mít výstavba efektivních protipovodňových opatření stále větší význam pro ochranu života, zdraví a majetku obyvatel.


„Aby však měla protipovodňová opatření dostatečnou účinnost, nesmíme zapomínat na řešení příčin snižujících vododržnost krajiny. Vedle úbytku humusu v půdě je obrovským problémem přílišná urbanizace krajiny.


V České republice je to pro představu více než 12 hektarů denně, které pohltí beton a asfalt. Z hlediska celého světa denně přicházíme o plochu 320 kilometrů čtverečních. Pro představu jde o území, které je větší než město Ostrava,“ dodává Kroutil.

Roman Zahrádka

Reklama