Chrudimské noviny O budoucnosti bývalé Tesly se jednalo v Pardubicích

Dnes: 6°C
Zítra: 5°C
Pozítří: 2°C

O budoucnosti bývalé Tesly se jednalo v Pardubicích

Pardubice - V sále rady Pardubického kraje se ve čtvrtek 30. srpna odpoledne uskutečnilo jednání zástupců Pardubického kraje a města Pardubice s investorem, který má připravený projekt na úpravu areálu bývalé Tesly. Vzhledem k rozvoji této oblasti a nezbytné rekonstrukci nadjezdu přes rychlodráhu a hlavní železniční koridor je nutné řešit napojení celé rozvojové oblasti, ale také Pardubické nemocnice.

Od samého začátku musíme mít vydefinované reálné varianty a nestavět vzdušné zámky. Společným cílem je vytvořit jednoduché a funkční dopravní napojení jako oblasti Tesly, tak naší nemocnice. Budeme proto prověřovat nejen možnosti kruhové křižovatky, ale také klasických semaforů s inteligentním řízením dopravy,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD). „Již v loňském roce jsme se s městem domluvili na společných požadavcích na dopravní řešení i podmínkách, které vyžadujeme po investorovi. Jednou z nepřekročitelných podmínek bylo například to, aby využití areálu Tesly nekonkurovalo provozu nemocnice, což je v současné době ze záměru investora patrné,“ doplnil hejtman.

Investiční náměstek Roman Línek (KDU - ČSL) dodává, že pozice kraje směrem k záměrům v lokalitě je dlouhodobě konstantní. „Od samého počátku jsme definovali naše požadavky, na kterých nadále trváme. Kapacitní dopravní napojení nemocnice včetně bezkolizního obousměrného průjezdu sanitek je stěžejní jak pro nemocnici samotnou, tak krajské město a investora. V rámci dalších jednání si upřesníme jednotlivé součásti celého napojení tak, abychom získali skutečně fungující dopravní celek,“ sdělil první náměstek hejtmana Roman Línek.

Záležitosti spojené s dopravou a to jak vnější, tak vnitřní jsou pro nemocnici velmi důležité, což potvrzuje krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS). „Pardubická nemocnice je nedílnou součástí městského prostoru a musí být v zájmu nás všech, aby měla odpovídající dopravní napojení. Naše nemocnice má zpracovaný vlastní plán budoucího řešení dopravy uvnitř areálu včetně vybudování nezbytných parkovacích míst. Koordinace potřeb nemocnice se záměrem úprav příjezdové komunikace v majetku města, tedy napojení z ulice Kyjevská, je pro celkové zlepšení dopravní situace zásadní,“ řekl radní Valtr.

Město Pardubice v současné době připravuje důležitou rekonstrukci nadjezdu nad rychlodráhou a železniční tratí. Ta bude muset být řešena bez ohledu na probíhající jednání o napojení areálu Tesly a nemocnice. „Rekonstrukce nadjezdu je pro město klíčovou stavbou, ale bude pro dopravu v Pardubicích i velkou zátěží. Proto je třeba ji důkladně připravit, aby probíhala bez zbytečných prodlev. V současné době jednáme se Správou železniční a dopravní cesty o termínu rekonstrukce nadjezdu. Rádi bychom jej skloubili s termínem rekonstrukce dopravního uzlu Pardubice, kterou SŽDC připravuje, a která se neobejde bez výluky na trati. Našim cílem je dospět k dohodě a využít této výluky i pro stavební práce na nadjezdu tak, aby nemusel být kvůli stavební pracím zbytečně přerušován provoz na železnici,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011).

V současné době je před dokončením projektová dokumentace na rekonstrukci nadjezdu Kyjevská, včetně přípravy ústí propojky Kyjevské ulice na ulici kpt. Jaroše. „Vzhledem k tomu, že i nový majitel Tesly Kyjevská se bude muset připojit pravděpodobně do tělesa nadjezdu, podobně jako v případě zájmu pardubická nemocnice, je důležité, aby všechny subjekty na přípravě nadjezdu úzce spolupracovaly,“ dodal náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jiří Rozinek.

red

Reklama