Chrudimské noviny Pardubice plánují opravy mostu u nemocnice

Dnes: 6°C
Zítra: 5°C
Pozítří: 2°C

Pardubice plánují opravy mostu u nemocnice

Pardubice - Záměr opravy mostu v ulici Kyjevská (estakády u nemocnice) a především záměr napojit Kyjevskou ulici na „rychlodráhu“, tedy na ulici kpt. Jaroše, schválili ve čtvrtek zastupitelé Pardubic. Byla tak dána zelená akcím, na které město léta čeká.

Most v ulici Kyjevská byl postaven v roce 1964 a převádí silniční dopravu přes železniční trať Praha-Česká Třebová, vlečku, pozemní komunikaci I/37 a místní komunikace. Celková délka mostu včetně zdí je 425 metrů a vlastní přemostění má délku 298 metrů.

V dubnu 2017 byl proveden pracovníky ústavu ČVÚT v Praze předběžný stavebně-technický průzkum mostu, který zhodnotil jeho aktuální stav. Dle závěrů průzkumu most nesplňuje požadavky dané normami. Podle standardně prováděných mostních prohlídek jsou na mostu vady a poruchy, které budou mít vliv na jeho zatížitelnost a použitelnost. Rekonstrukci je nutné řešit v co nejkratší době s tím, že v rámci rekonstrukce mostu dojde k přípravě na budoucí propojení ulic Kyjevská a kpt. Jaroše,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jiří Rozinek s tím, že na tento projekt bude mít město možnost získat až stoprocentní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Odhadnutá doba rekonstrukce mostu je zhruba 9 měsíců, z hlediska technologických postupů je potřeba realizovat ji v jedné stavební sezoně, tedy od jara do podzimu. V souběhu s rekonstrukcí by se realizovalo propojení mostu s rychlodráhou, což je zásadní věc, díky které by se ulehčilo dopravě v centru města,“ podotkl ke schváleným záměrům dopravních staveb primátor Martin Charvát (ANO 2011), jenž v souvislosti se zamýšlenou rekonstrukcí hlavní příjezdové trasy k nemocnici zdůraznil nutnost poskytnutí adekvátních objízdných tras.

Dle schváleného záměru by „rychlodráhu“ a ulici Kyjevská propojovala mimoúrovňová okružní křižovatka umístěná na nadjezdu. Připojení z ulice kpt. Jaroše bude řešeno pomocí připojovacích a odbočovacích pruhů. Dle optimistických odhadů by samotná realizace mohla přicházet v úvahu nejdříve v roce 2019. 

red

Reklama