Chrudimské noviny Odkanalizují se další obce, ale i tak kraj za ostatními zaostává

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Odkanalizují se další obce, ale i tak kraj za ostatními zaostává

Pardubický kraj – V rámci rozvoje infrastruktury v oblasti vodního hospodářství bylo ve druhém kole schvalování dotací rozděleno přes 20 milionů korun. Přesto je podle údajů z Českého statistického úřadu Pardubický kraj z hlediska napojení obyvatel na kanalizační síť v mezikrajském srovnání na druhém nejhorším místěA jak pomáhají kanalizaci budovat krajské dotace? Nová kanalizace čeká hned několik obcí.

Zdroj: 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj

Mezi další obce, které budou kanalizaci mít už brzy, se kromě obce Kočí zařadily nově také obce Horka, Třibřichy, Kostelec u Heřmanova Městce či Jankovice, jak uvádí zpráva vydaná tiskovým úsekem Pardubického kraje. Výstavba výtlaku z Medlešic do ČOV v Májově se bude stavět na podzim. Samotná stavba kanalizace podle projektantského rozpočtu vychází na cca 108 milionů korun s DPH.

 „V případě Kočí se jedná o projekt za 102 milionů korun na území celé obce. Na dalších 11 milionů by pak měl vyjít 155 metrů dlouhý úsek na silnici I/36 směrem na Chrudim,“ řekl hejtman Martin Netolický. Kvůli plánu případné rekonstrukce tohoto průtahu obcí bude nutné komunikovat s Ředitelstvím silnic . Na tuto část nemá obec státní dotaci. „Pomůže krajská dotace, kterou obcím dáváme právě na budování kanalizací,“ uvedl Netolický. Obec získala na projekt dotaci z Operačního programu životní prostředí v hodnotě 47 milionů korun.

Kvůli velkému převisu žadatelů se snížil objem finančních prostředků na dotace i částka na projekt.  „U novostaveb vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod jsme maximální částku na jednoho žadatele navrhli ve výši 3,2 milionů korun,“ uvedl krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Na projektovou dokumentaci jde ze stejného důvodu maximálně čtvrt milionu korun, což činí polovinu rozpočtových nákladů.

Někteří v roce 2020 populisticky využili téma i v neúspěšné kampani.  Zdroj: Mladí pro Pardubický kraj

V napojení obyvatel na kanalizaci je na tom kraj skoro nejhůře v republice

Podle posledních informací z Českého statistického úřadu je na tom Pardubický kraj s podílem 74,7 % obyvatel domů napojených na kanalizační síť po Libereckém kraji nejhůře v republice. Za deset let se tento podíl zvýšil o necelá tři procenta. Rozpočet obcí také často ruinují, a výstavbu kanalizace komplikují, záchranné archeologické průzkumy. Délka kanalizační sítě se od roku 2010 prodloužila o téměř 680 km na 2 605 km v roce 2020. V domech napojených na kanalizaci žilo v roce 2020 v Pardubickém kraji 391 tisíc osob a z toho více než 386 tisíc osob bydlelo v domech napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod (ČOV). V roce 2020 bylo v Pardubickém kraji v provozu 144 ČOV, což řadilo kraj na šestou nejnižší příčku v mezikrajském srovnání. Jejich počet se od roku 2010 zvýšil o 45. 

Petra Vintrlíková

Reklama