Chrudimské noviny Pardubice berou do úvahy při přípravě revitalizace parku Na Špici i připomínky občanů

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubice berou do úvahy při přípravě revitalizace parku Na Špici i připomínky občanů

Pardubice - Zdejší radnice připravuje projekt Revitalizace parku Na Špici. Na jeho přípravě se podílí společně s občanskými sdruženími.

a

Projekt byl již na začátku února představen při veřejné prezentaci a následně město přijímalo připomínky občanů, odborníků i dotčených orgánů státní správy.

Na základě těchto připomínek byl projekt upravený a v úterý 17. dubna se nad ním při dvouhodinové diskusi sešli zástupci občanských sdružení, projektanta a města. „Jednání bylo správným krokem k nalezení optimálního způsobu revitalizace parku Na Špici,“ říká Karolína Koupalová z odboru hlavního architekta.

Setkání ovšem nebylo poslední. Zástupci města, projektanta i občanských sdružení se totiž domluvili na další společné schůzce, která tentokrát proběhne přímo v parku. Předmětem schůzky budou především navrhovaná pěstební opatření.

Projekt Revitalizace Parku na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimka a Spojilským odpadem. Jeho autorem je Ateliér M1 architekti s.r.o., který byl vybrán ve veřejné soutěži.

Mezi hlavní cíle projektu patří pomocí lávky přes Chrudimku napojit park na centrum, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí. Rozpočet projektu počítá s částkou 39 milionů korun a je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

red

Reklama