Chrudimské noviny Pardubice upraví po připomínkách odborníků a veřejnosti projekt Revitalizace parku Na Špici

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubice upraví po připomínkách odborníků a veřejnosti projekt Revitalizace parku Na Špici

Pardubice - Město pokračuje v přípravě projektu Revitalizace parku Na Špici. Projekt, který byl na začátku února představen veřejnosti, dozná teď na základě konzultací s odborníky a připomínek občanů dílčích změn.


„Děkujeme všem za věcné připomínky k projektu. Také na jejich základě bude zarostlá část Čičáku prakticky bezzásahovou zónou určenou především jako hnízdiště ptáků a volná vodní plocha bude maximálně zachovaná pro volný pohyb vodních ptáků. Město chce také hledat finanční prostředky na odbahnění samotného Čičáku, které by mohlo zachování volné vodní hladiny,“ říká náměstek primátorky zodpovědný za projekt František Brendl.


Z projektu bude dále vypuštěn mostek přes Čičák a plovoucí molo, plánovaný pavilon na břehu pak bude z části využitý i jako pozorovatelna ptáků. Některé z nejstarších topolů by měly být upraveny tak, aby nebyly provozně nebezpečné, a torza stromů budou v parku ponechána pro osídlení hmyzem.


Tato opatření budou v parku využita pro výukové účely a otevírá se v tomto směru možnost spolupráce s ekocentrem a školami.


Další úpravy projektu se týkají volné louky s pódiem, v místě bývalé skautské klubovny. „Tento prostor bude využívaný pro pořádání akcí pod širým nebem, avšak pouze v rozsahu, který nebude rušit obyvatele přilehlých rodinných domů ani volně žijící živočichy v parku,“ vysvětluje Karolína Koupalová z Odboru hlavního architekta.


Všechny změny v projektu chce město představit na jednání se zástupci občanských sdružení, kteří budou účastníky územního řízení.


Projekt Revitalizace Parku na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimka a Spojilským odpadem. Jeho autorem je Ateliér M1 architekti s.r.o., který byl vybrán ve veřejné soutěži.


Mezi hlavní cíle projektu patří pomocí lávky přes Chrudimku napojit park na centrum, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí. Rozpočet projektu počítá s částkou 39 milionů korun a je součástí Integrovaného plánu rozvoje města.

red

Reklama