Chrudimské noviny Pardubické terminály veřejné dopravy mají zelenou

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubické terminály veřejné dopravy mají zelenou

Pardubice - O budoucí podobě terminálu B určeného regionální dopravě, který má vzniknout u hlavního vlakového nádraží, je rozhodnuto. Zastupitelé schválili záměr výstavby varianty, která by provozně nezatěžovala ulici Palackého a cestujícím by nabídla větší komfort. Odhadované investiční náklady na realizaci terminálu B činí přibližně 135 milionů korun, přičemž zhruba 50 milionů korun by mohla pokrýt dotace z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Studie, kterou pro město zpracovala společnost OPTIMA spol. s r.o., řeší jak prostorovou, tak provozní návaznost na již vybudovaný terminál městské hromadné dopravy i na budoucí lávku, která má překlenout vlakové nádraží a vyústit v ulici K Vápence. Terminál by se měl nacházet v prostoru za bývalým bytovým domem, město nyní bude jednat o výkupu či směně pozemků, jež jsou ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, společnosti České dráhy a.s., firmy EUROBIT Real a.s. a zbývající potřebná část patří rodině Šťovíčkových.

Město připravilo ve spolupráci s Pardubickým krajem navíc takový návrh stavby, jehož hlavním zadáním byl počet nástupních a výstupních ploch – celkem osm nástupních a dvě výstupní stanoviště, čtyři místa určená pro krátkodobé stání, osm až deset míst pro stání dlouhodobé,“ vysvětlil primátor Martin Charvát (ANO 2011). Projekt řeší také cyklistickou a pěší dopravu včetně mobiliáře a zeleně či organizací dopravy a provoz.

Autobusy by navíc do plánového terminálu mohly přijíždět a vyjíždět po zamýšlené nové komunikaci západním směrem. „Nově bychom tak nezatěžovali ulici Palackého a křižovatku ulic Palackého a kpt. Bartoše. Autobusy by do terminálu přijížděly přes terminál MHD a buď by východním směrem přes terminál A odjížděly vyhrazeným pruhem, nebo by vyjížděly po nové komunikaci na západní stranu,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková (ANO 2011).

Podmínkou realizace terminálu B však je spolupráce a koordinace budoucí investice města spolu se soukromým vlastníkem a budoucím investorem tohoto území.

Terminál Jih

Schválení se dočkal také záměr výstavby terminálu Jih, a to dle studie zpracované společností Prodin a.s. Studie obsahuje jednak návrh dopravního řešení, jednak návrh řešení pozemních staveb. „V rámci realizace terminálu by měl být v lokalitě Vápenka vybudován také parkovací dům o kapacitě přibližně 500 parkovacích míst, parkování jízdních kol a řešeno bude i napojení na lávku pro pěší přes železniční koridor. Kapacitní posouzení dotčených křižovatek, zejména křižovatky ulic Pražská a Teplého je pro výstavbu parkovacího domu zásadní,“ podotýká ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Vybudování terminálu Jih včetně parkovacího domu by mělo stát odhadem zhruba 150 milionů korun s tím, že až 85 procent celkových způsobilých výdajů může pokrýt dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

red

Reklama