Chrudimské noviny Patent na metodu pro včasnou diagnostiku rakoviny slinivky získal vědec z Univerzity Pardubice

Dnes: 24°C
Zítra: 30°C
Pozítří: 32°C

Patent na metodu pro včasnou diagnostiku rakoviny slinivky získal vědec z Univerzity Pardubice

Pardubice – Rakovinu slinivky lékaři většinou odhalí, až když je pozdě. Pacienti z toho důvodu neslyší dobrou prognózu a moc času jim nezbývá. Díky novému objevu vědce z pardubické univerzity se tak lidem s tímto onemocněním otevírá nová naděje na dřívější léčbu a delší život.

Profesor Michal Holčapek.  Zdroj: Univerzita Pardubice

Profesor působící na katedře analytické chemie Michal Holčapek a jeho tým z fakulty chemicko-technologické získali evropský patent na analytickou metodu, díky které bude možné odhalit rakovinu slinivky břišní už v počátečních fázích onemocnění. Test by měl sloužit k včasnému záchytu onemocnění na základě lipidomické analýzy tělních tekutin.

Zvýšené riziko onemocnění rakovinou slinivky ohrožuje například pacienty s cukrovkou II. typu starší padesáti let. Správnost nové metody činí přes devadesát procent. Jen deset procent pacientů žije v průměru ještě pět let po stanovení diagnózy, protože ta přichází pozdě. To by se během několika let mělo změnit díky vědci z Pardubic.

Jak dlouho jste na vyvinutí této metody pracovali?

Celkově jsme na této metodě pracovali od roku 2013 v rámci pětiletého grantu. Vývoj té metodiky nám trval přibližně pět let.

Můžete to pro čtenáře, kteří nemají chemické vzdělání vysvětlit, co přesně jste si nechali patentovat a v čem spočívá lipidomická analýza?

Lipidy jsou třída biomolekul, která se vyskytuje v každé buňce lidského těla. Velmi zjednodušeně se dá říct, že jsou to tuky a v přírodě je jich obrovské množství. Nacházejí se i v tělních tekutinách. My jsme přišli na to, že složení jak těch nádorových tkání, tak i krve od těch pacientů se statisticky významně liší od zdravých dobrovolníků, nebo od zdravé tkáně. A na základě toho jsme požádali o patent, kde jsme prokázali, že to lipidomické složení krve pacientů a zdravých dobrovolníků je odlišné. Díky patentu je naše metodika chráněná, což by mělo pomoci k urychlení převodu metodiky do klinické praxe.

Máte představu o tom, za jak dlouho bude moct být toto testování využitelné v praxi? Testování bude probíhat pouze formou odběru krve pacienta?

Ano, ta finální metodika by z pohledu pacienta měla vypadat tak, že se pouze odebere krev, která se bude následně analyzovat ve specializované laboratoři. Ale ta otázka uvedení do praxe, to je samozřejmě základní otázka, která každého zajímá, ale na ni neznám přesnou odpověď. Pokud by se klinická validace podařila, mohlo by to být v rámci tří až pěti let, což bych považoval za veliký úspěch.

Čím se budete zabývat dál?

Samozřejmě pokračujeme ve výzkumu, paralelně měříme i další typy rakoviny a snažíme se metody zdokonalovat. Snažíme se také objasnit, mechanismus, proč dochází právě k těmto změnám, takže hledáme vhodné biologické modely buněčných linií, abychom dokázali vysvětlit, proč se to tak děje.

Petra Vintrlíková

Reklama