Chrudimské noviny První městský obvod zaskočil magistrát posudkem znalkyně, která tvrdí, že je park Na Špici dětem nebezpečný

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

První městský obvod zaskočil magistrát posudkem znalkyně, která tvrdí, že je park Na Špici dětem nebezpečný

Pardubice - "Park Na Špici byl zrekonstruován v souladu s projektovou dokumentací a jeho hřiště splňuje požadavky platné legislativy," hájí se město proti názoru znalkyně, kterou si k posouzení stavu uvedeného parku nečekaně najal první městský obvod. "Přesto se nebráníme dalším úpravám, které přispějí k větší bezpečnosti dětí. Neznamená to ovšem, že dětské hřiště, tak jak bylo na jaře zprovozněno, bylo nebezpečné," oponuje magistrát.

„Máme certifikát TÜV SÜD stvrzující, že herní prvky se vyznačují vysokou mírou kvality i bezpečnosti, tedy že venkovní hřiště odpovídá českým i mezinárodním normám. Jinak by ani nemohlo být zkolaudováno. Přesto jsme respektovali názor znalkyně, kterou si, z nám neznámých důvodů, objednal první městský obvod a v rámci reklamace jsme požádali dodavatele stavby o respektování jejího nálezu. Sporné názory mezi certifikátem TÜV a znalkyní jsou v řešení,“ konstatuje náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková (ANO 2011).

Podobně je na tom reklamace týkající se výsadeb a travních porostů. V parku bylo v rámci revitalizace vysázeno na 200 kusů dřevin. Pěstitelé při takovéto výsadbě běžně počítají s desetiprocentní ztrátou. Na Špici nyní muselo být vysázeno asi 15 nových borovic namísto těch, které se po výsadbě neujaly. Suchá zima a jaro neprospěly ani travním porostům. Proto dodavatel vysel nové trávníky. Tentokrát zvolil jiný technologický postup tak, aby první městský obvod Pardubic mohl trávníky co nejdříve převzít do své péče. „Neobávám se, že by nedostatky, které jsou v rámci reklamace prakticky odstraněny, mohly ohrozit evropské dotace. Na druhé straně by si každý měl uvědomit, že když jsme se rozhodli o dotace ucházet, zavázali jsme se respektovat jasné podmínky. Například to, že veřejné prostranství upravené s podporou EU musí skutečně sloužit veřejnosti a nikoli výdělečné činnosti,“ říká náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek (ANO 2011). Veřejné prostranství má naopak sloužit co nejširší veřejnosti. Proto je například možné si pronajmout hřiště maximálně na tři hodiny či gril na čtyři hodiny. „Nebylo by správné, aby si kterýkoli z těchto prostor zabrala pro sebe jedna skupina na neomezenou dobu a na ostatní se nedostalo, to by odporovalo podmínkám poskytnutí dotace,“ dodává náměstek.

Park Na Špici prošel v loňském roce rekonstrukcí, která přišla na 35,6 milionu korun. Částečně byla financována z prostředků Evropské unie. Zároveň s rekonstrukcí parku byla vybudována lávka přes Chrudimku, a následně také cesta podél řeky, díky níž je park prakticky propojen s Tyršovými sady a pardubickým zámkem. V Pardubicích tak vznikla další příjemná trasa pro rodinné výlety.

Roman Zahrádka

Reklama