Chrudimské noviny Ptačí chřipka na Chrudimsku!

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ptačí chřipka na Chrudimsku!

Ochoz u Nasavrk – Mimořádná opatření vyhlásila krajská veterinární správa. V malé obci ležící nedaleko Nasavrk, se mělo objevit ohnisko takzvané „ptačí chřipky“. Pro chovatele drůbeže a vůbec jakéhokoliv ptactva z okolí to znamená celou řadu omezení.

Krajská veterinární správa nařizuje počínaje čtvrtkem 16. února mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v Pardubickém kraji. Ohniskem nebezpečné nákazy vyhlásila nekomerční hospodářství s chovem drůbeže bez registračního čísla v Ochozu 70 v k. ú. Ochoz u Nasavrk.

Veterináři rozdělili okolí obce na několik oblastí. Jedná se o pásmo ochranné a pásmo dozoru. V ochranném pásmu, jež tvoří katastrální území obcí 617954 Ctětín – severní část katastrálního území vymezená silnicí č. 33770, 622605 České Lhotice, 622613 Hodonín u Nasavrk, 701637 Nasavrky, 709395 Ochoz u Nasavrk, 724009 Podlíšťany, 764680 Švihov, 724025 Vížky a 797839 Žumberk – jižní část katastrálního území vymezená vodním tokem Ležák bude do 20. února probíhat sčítání ptactva. Místní samospráva také musí obyvatele informovat o výskytu nákazy a zajistit kontejnery pro případné uhynulé ptáky.

Chovatelé drůbeže a ptactva v ochranném pásmu by měli své svěřence držet uvnitř budovy. Pokud to není proveditelné, musí být slepice, kachny, husy a další drůbež umístěny tak, aby nepřišly do kontaktu se zvířaty z jiných hospodářství. Nutno je též sledovat zdravotní stav ptactva a vše podezřelé hlásit krajské veterinární správě.

Podrobnosti, jak postupovat a co dělat, obsahuje příloha pod textem. 

Jakub Valenta

Reklama