Chrudimské noviny Rekonstrukce důležitých dopravních uzlů v Pardubicích odstartuje letos stavba nadjezdu U Trojice

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Rekonstrukce důležitých dopravních uzlů v Pardubicích odstartuje letos stavba nadjezdu U Trojice

Pardubice - V příštím roce se na území města plánuje rekonstrukce několika strategických dopravních uzlů, které mohou ohrozit plynulost dopravy ve městě.


Starosta pátého městského obvodu Jiří Hájek proto svolal jednání, jehož účelem bylo zajistit plynulou návaznost jednotlivých staveb v městském obvodě Pardubice V. Kromě jeho a náměstka primátorky Martina Bílka se jednání zúčastnili i vedoucí pracovníci dotčených odborů magistrátu a Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kteří se na těchto stavbách budou podílet. Své připomínky k jednotlivým projektům přidali i zástupci Dopravního podniku města Pardubic a Policie České republiky.


První stavbou, která odstartuje už letos na podzim, je nadjezd U Trojice. Na tento projekt je pro letošek vyčleněna částka 50 milionů korun, za které budou opraveny chodníky, upraven nadjezd a zhotovena lávka pro pěší. Po dobu prací bude v této lokalitě zachován běžný provoz. Na silnici 1/37 směr Přelouč zůstane provoz bez omezení, na nadjezdu u Parama dojde na nezbytně nutnou dobu k zavedení kyvadlové dopravy.

Na jaře 2013 by měly být zahájeny práce na opravách povrchů silnic Jana Palacha a Teplého a  17. listopadu, které je nutné koordinovat s úpravou křižovatky a bouracími pracemi na objektu bývalé lékárny. Řeší se i cyklodoprava. Projekt, který má zpracovat město Pardubice, počítá se zrušením stávajícího parkování po obou stranách komunikací a se zavedením parkování střídavého, případně vytvoření cyklopruhů.

Posledním bodem jednání byla diskuse, která řešila možnost zavedení obousměrného provozu pro autobusy MHD v ulici Na Spravedlnosti. „To by vyřešilo lepší dostupnost polikliniky v Rokycanově ulici, která je pro občany obvodu v této chvíli velmi obtížně dostupná,“ říká starosta pátého městského obvodu Jiří Hájek, který jednání inicioval.

red

Reklama