Chrudimské noviny Silnice v okolí Včelákova čekají další opravy

Dnes: 13°C
Zítra: 14°C
Pozítří: 20°C

Silnice v okolí Včelákova čekají další opravy

Včelákov - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) navštívil v rámci pravidelných výjezdů po regionu Včelákov na Hlinecku. Se starostou Janem Pejchou (Nez.) jednal o investicích kraje do silnic v okolí. Kraj v září zahájil rekonstrukci první části komunikace III/3437 od křižovatky na Petrkov až po okraj Srní za částku necelých 29 milionů korun. V dalších letech by se mělo pokračovat dalšími úseky do Miřetic a na druhou stranu do Hlinska. Společně jednali také o dalších záměrech, které kraj v rámci různých dotačních titulů podpořil.

O Včelákovu nebylo dříve příliš slyšet, přestože problémů zde bylo relativně hodně včetně stavu silniční sítě. Úlohou starosty je nejen koordinovat život v obci, ale také shánět finanční prostředky na obnovu majetku, který není sice přímo obecní, ale se životem v obci nedílně souvisí. V posledních čtyřech letech vnímám zásadní změnu pod vedením pana starosty Pejchy, protože se nám podařilo navázat přímý kontakt a výsledky se postupně dostavují,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Začátkem září se nám podařilo zahájit rekonstrukci první etapy silnice III/3437 od odbočky na Petrkov až na okraj Srní za necelých 29 milionů. Jednalo se o nejhorší úsek silnice, kterým to však nekončí. V dalších etapách chceme postupně pokračovat dalšími úseky v celé trase z Hlinska až po Žumberk,“ slibuje Netolický. „Jedná se o vyvrcholení tříletého vyjednávání a úspěšné a vstřícné jednání ze strany pana hejtmana Netolického a celého Pardubického kraje. I přes některé dílčí komplikace se podařilo zahájit rekonstrukci, o které se ve Včelákově a celém okolí hovořilo okolo dvaceti let,“ říká starosta Včelákova Jan Pejcha.

V případě dalších plánovaných investic bude hejtman požadovat upřesnění jejich harmonogramu. „V zásobníku projektů máme na příští rok připravené úseky z Petrkova do Včelákova za 22,5 milionů, a poté ze Srní do Hlinska za 19 milionů. V dalších letech chceme opravit úsek ze Včelákova do Miřetic za částku okolo 41 milionů a nakonec průtah Hlinskem za 18 milionů,“ vyjmenoval hejtman Netolický plánované aktivity v okolí obce.

Obec je velmi aktivní směrem k dotačním titulům kraje, a to nejen k Programu obnovy venkova, ale také k programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek nebo dotací pro dobrovolné hasiče. „Na posledním jednání krajské rady získala obec 16,5 tisíc korun v rámci druhého kola dotačního titulu na podporu vybavenosti dobrovolných hasičů. Z této částky budou pořízeny nové vysílačky pro zdejší aktivní dobrovolné hasiče, kteří mimo jiné ve vlastní režii opravili a provozují místní hospodu včetně společenského sálu,“ sdělil hejtman Netolický. „V letošním roce bylo uvedeno do provozu technické vozidlo, které jsme v rámci obnovy majetku Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje vyřadili. Nyní již po přestavbě slouží svému novému účelu,“ řekl hejtman Netolický. Postupnou obnovou prochází také kostel sv. Máří Magdalény. „I díky příspěvku Pardubického kraje v hodnotě 100 tisíc korun se podařilo obnovit dveřní a okenní výplně. Do budoucna bychom rádi pokračovali v obnově fasády věže,“ řekl starosta Jan Pejcha, který zároveň hejtmana pozval na oslavy 120 let dobrovolných hasičů v obci. Ty se uskuteční v polovině příštího roku.

red

Reklama