Chrudimské noviny V Pardubicích začínají zápisy do prvních tříd i přípravek, nově zde letos vzniká třída pro děti s autismem

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

V Pardubicích začínají zápisy do prvních tříd i přípravek, nově zde letos vzniká třída pro děti s autismem

Pardubice - Ve středu 5. února zde začínají dvoudenní zápisy dětí do prvních ročníků základních škol. Ve Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole Do Nového budou otevřeny opět dvě přípravné třídy pro předškoláky a nově jedna samostatná třída pro žáky s autismem.

Podobně jako v předchozích letech i letos školy očekávají nárůst počtu dětí, které zahájí povinnou školní docházku. Do škol nastupují takzvané silné ročníky, v loňském září například nastoupilo do prvních tříd 1023 dětí, což je o 99 více, než v roce předešlém. Letos z mateřských škol „vyjde“ 1149 předškoláků. U části z nich zřejmě rodiče požádají o odklad povinné školní docházky, do prvních tříd ale zase nastoupí děti, kterým byla docházka odložena loni.

„Navíc se dá předpokládat, že k zápisu přijdou i některé děti z okolních obcí a počítat musíme i s dětmi, které se do Pardubic v následujícím půlroce přistěhují,“ říká náměstek primátorky Jindřich Tauber (ČSSD). Základní školy zřizované městem mají pro přijetí malých školáků dostatečnou kapacitu. Z celkových 9656 míst je v současné době obsazeno necelých 80 procent. „Vyhláška o školských obvodech zaručuje všem dětem, že nastoupí do školy ve spádové oblasti svého bydliště. Faktem je, že například ZŠ Studánka čelí dlouhodobě vysokému zájmu rodičů o zápis dětí a musela dříve některé i odmítat. V okolí jsou však další školy, kde místa jsou,“ dodává vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.

Letos lze očekávat také velký nápor prvňáčků v Základní škole ve Svítkově, kde „dorůstá“ generace dětí z nové zástavby. V Pardubicích je v současné době 17 základních škol zřizovaných městem, dvě základní školy soukromé, jedna církevní a jedna speciální, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Právě ta pro školní rok 2014/2015 připravila novinku. Od září tak bude ve Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole, sídlící v ulici Do Nového otevřena nově jedna třída pro prvňáčky s autismem a stejně jako v loňském roce i dvě přípravné třídy.

"Předškolní děti s poruchou autistického spektra se u nás zatím vzdělávají ve speciální třídě Dětského rehabilitačního centra Lentilka a v Základní škole Svítání, ale potřeby tohoto speciálního vzdělávání již nestačily, a tak novou aktivitu všichni uvítají. Přípravné třídy základní školy jsou určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Během školního roku by děti z přípravné třídy měly ve vývoji dohnat své vrstevníky, a poté by měly nastoupit do běžné základní školy," vysvětluje Liedermanová.

Roman Zahrádka

Reklama