Chrudimské noviny Co dalšího Svobodní slíbili a nesplnili

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Co dalšího Svobodní slíbili a nesplnili

Chrudim – O tom, že jsou předvolební sliby politiků jen vějičkou, která mívá jepičí život, není mezi elektorátem nejspíše sporu. Továrnou na sliby se ukázali být i místní Svobodní, jejichž předvolební program je prošpikovaný fantastickými a nereálnými myšlenkami.

Dalším z pododdílů, na nějž se Chrudimské noviny podívají, je ten, kde Svobodní vylepšují „průhledné rozhodování“. Jedná se tu třeba o zvýšení transparentnosti rozhodování v oblasti zadávání veřejných zakázek a zvýšení průhlednosti dalších rozhodovacích procesů.

 

 • Veřejné zakázky budou zadávány zásadně v otevřeném zadávacím řízení.

Veřejné zakázky jsou už z podstaty zadávány veřejně. Co je míněno „otevřeným zadávacím řízením“ Svobodní nevysvětlují, ale vzhledem k absentující aktivitě v této oblasti je nejspíše vše v pořádku. I bez jakékoliv změny oproti minulosti.

 

 • Průběh celého řízení o veřejné zakázce zveřejníme na internetu (od zadávací dokumentace po protokoly o zasedání hodnotící komise a texty příslušných smluv).

Nic takového se neděje. Část dokumentů se na na internetu najít dá, ale snadné toto hledání rozhodně není. Protokoly o zasedání hodnotící komise rovněž nejsou on-line.

 

 • Zřídíme elektronické tržiště, resp. zavedeme systém elektronických aukcí veřejných zakázek (podnikatelé budou o veřejné zakázky soutěžit on-line /v reálném čase/, čímž dojde k zúžení prostoru pro manipulaci); současně omezíme možnost subdodávek (abychom snížili pravděpodobnost vzniku zakázaných dohod mezi jednotlivými účastníky řízení o veřejné zakázce), omezíme též možnost navyšování ceny veřejné zakázky v průběhu její realizace (omezení tzv. víceprací apod.).

Opět pouze nerealizovaný sen z řádu fantasmagorií. Jak už totiž zmiňoval bývalý místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD), tak i současní představitelé nejužšího vedení města musí radnice většinou doslova přemlouvat podnikatele a živnostníky, aby jim na zakázku kývli. Nějaké „on-line“ soutěžení vůbec nepřichází v úvahu.

 

 • Nebude-li veřejná zakázka zadávána prostřednictvím elektronického tržiště, budou obálky s nabídkami jednotlivých soutěžitelů otevírány vždy na veřejnosti přístupném místě. Záznam z otevírání obálek zpřístupníme na internetu.

Plané sliby. Otevírání obálek se děje za zavřenými dveřmi, záznamy z této aktivity dostupné na internetu nejsou a Svobodní rozhodně nevyvíjejí jakoukoliv aktivitu, aby se to změnilo. Důvodem jsou možná tvrdá pravidla GDPR.

 

 • Veškeré smlouvy uzavřené s městem musí být veřejné a k dispozici všem občanům města, nelze se vymlouvat na takzvané obchodní tajemství.

Část smluv najde zájemce v registru, který však neprovozuje město, ale má povinnost je sem posílat. Zdaleka ale ne všechny. Svobodným to však podle všeho nevadí.

 

 • Vedle zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva budeme také zveřejňovat videozáznam.

Ano, toto se podařilo. Poněkud neochotně na tuto aktivitu reagovalo už minulé vedení města a současné v ní pokračuje.

 

 • Zveřejníme zápisy ze zasedání všech orgánů města, bez ohledu na to, zda jsou tato jednání veřejná či nikoliv. Požadujeme také zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města.

O jaké konkrétní „orgány“ města se jedná, Svobodní nespecifikují. Zápisy z jednání komisí, výborů a rady veřejně dostupné jsou. Podklady k jednání zastupitelstva rovněž, a to zásluhou Svobodných. Splněno.

 

 • Dohlédneme na dodržování zákona o střetu zájmů členy zastupitelstva města.

Aktivita Svobodných v této oblasti nebyla zaznamenána. Obvykle se zastupitel, který je ve střetu zájmů, sám přihlásí. Jakékoliv výzvy, nebo dokonce pátrání, které by vedl místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci – Svobodní) se neobjevily.

 

 • Nebudeme uzavírat smlouvy s právnickými osobami s nejasnou vlastnickou strukturou, nebudeme uzavírat smlouvy s osobami pravomocně odsouzenými za korupční jednání, hospodářské a vybrané majetkové trestné činy (např. dotační podvod) a s daňovými dlužníky.

Ano, nic takového podle všeho město opravdu nedělá.

 

 • Nadále budou naši zastupitelé k dispozici občanům města a ochotni se kdykoliv sejít nad jejich problémy.

Singulár by se hodil více, protože jediným čistokrevným Svobodným zůstává zmiňovaný místostarosta. Kdy naposledy předložil na jednání městského zastupitelstva problémy někoho „z ulice“, ví nejspíše jen Bůh.

 

 • Budeme aktivně zveřejňovat maximální množství informací.

A proto oficiální informační kanály Svobodných dva roky prakticky mlčí. Tiskový odbor vydal poslední tiskovou zprávu v létě. 

 

 • Budeme prosazovat, aby zastupitelé dostali pro své rozhodování komplexní podklady se stanovisky dotčených odborů, poradních orgánů a s popisem stávajícího stavu.

Toto bylo slibováno v době, kdy Svobodní seděli ve škamnách zastupitelů a o funkcích v radě nebo dokonce místostarostenském křesle mohli pouze snít. Se změnou situace však přišli nejspíše na to, jak strašlivou a úmornou práci by splnění tohoto slibu přineslo především úředníkům. Zastupitelé tak dostávají materiály stále stejné a například k navrhovanému zpřístupnění podkladů z rady města zastupitelům se Svobodní staví vlažně.

 

Příště se zaměříme na „bezpečný život“ a „podnikání a služby“.

Jakub Valenta

Reklama