Chrudimské noviny František Pilný: Začněme připravovat trasu pro pěší a cyklisty do Slatiňan a spolupracujme na tom s tamní radnicí

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

František Pilný: Začněme připravovat trasu pro pěší a cyklisty do Slatiňan a spolupracujme na tom s tamní radnicí

Chrudim - Zastupitel města za ANO 2011 František Pilný považuje zvažovanou proměnu vcelku frekventované silnice I/37 mezi Chrudimí a Slatiňany v pomalejší městskou trasu za nezbytnost. Není to ale podle něj samospasitelné řešení, neboť projekt má podle jeho mínění ještě rezervy. Chybí mu v něm například odbočovací pruh k zahrádkářské kolonii za kasárnami a bezpečnější výjezd z této kolonie, a vedle toho mu v projektu schází podél silnice také trasa pro pěší a cyklisty, kteří tudy každý den míří domů a do zaměstnání.

"Sedmdesátka nic neřeší, když se tudy dá jet klidně i 120 kilometrů za hodinu," říká městský zastupitel. "S chystaným projektem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsem se detailně seznámil a vedle ostrůvků namísto současných zeber, které mají tvořit optickou překážku, bych tu uvítal i prvky, o kterých jsem hovořil," pokračuje František Pilný. A proč vést právě tudy novou trasu pro pěší a cyklisty? "Pokud porovnáme statistiky dopravních nehod v tomto rizikovém úseku s úsekem z Chrudimi na Podhůru, kde se město chystá stavět cyklostezku, tak se většina rozumně uvažujících lidí nejspíš přikloní k první variantě, pro kterou hovoří hned několik pádných argumentů. Silnice I/37 z Chrudimi do Slatiňan vede po rovině, v přímém úseku a navíc má obrovské příkopy. Ty jsou ve vlastnictví ŘSD, s nímž by asi nebylo tak složité vyjednávat o výkupu těchto pozemků jako v případě trasy na Podhůru, kde je více vlastníků půdy a někteří ji přitom nechtějí městu za nabízenou cenu odprodat. Z toho je zřejmé, že se tady město znovu pouští do megalomanského projektu, který bude stát hromadu peněz a výsledek je zatím v nedohlednu. Vedle toho si myslím, že trasa mezi Chrudimí a Slatiňany by nebyla stavebně tak náročná a vyšla by daleko levněji než na Podhůru. Také výkup pozemků by byl snazší, čímž se by se zároveň urychlil i termín realizace stavby. Co je ale hlavní, vedle turistického přínosu by trasa především co nejrychleji chránila životy a zdraví obyvatel," vyjmenovává plusy navrhované stezky městský zastupitel.

Kolik Chrudimáků dojíždí do Slatiňan denně za prací?

Podle Pilného by vedení radnice mělo nyní ze všeho nejdříve tlačit na urychlení výstavby druhé etapy silničního obchvatu města až za Slatiňany, což by uvedený úsek I/37 proměnilo na silnici druhé třídy a bylo by ji možné zúžit právě o cyklostezku a chodník, které by od vozovky oddělovala svodidla. "Je to další z možných řešení a komunikace by tím rázem dostala zcela jiné parametry. Čím užší by byla, tím pomaleji by se tudy jezdilo a ještě by zbylo místo na cyklostezku s chodníkem," míní zastupitel. "Něco takového by ŘSD za současného stavu nejspíš nepřipustilo. Až po dokončení obchvatu," dodává hned vzápětí. "Vím například o již vyprojektovaném chodníku ze Slatiňan až k průmyslové zóně v bývalém areálu ZZN, kde spousta lidí ze Slatiňan pracuje a každý den tam dochází. A mám zato, že tam pracují i někteří Chrudimáci. Nebylo by tedy od věci začít komunikovat s vedením slatiňanské radnice o možnosti propojení tohoto chodníku s naším městem a zjistit si statisticky, kolik Chrudimáků pracuje ve Slatiňanech a naopak. Obávám se, že o tom vedení chrudimské radnice nemá žádný přehled a s těmito čísly vůbec nepracuje. Asi bychom se divili, kolik Chrudimáků dojíždí každý den za prací do Slatiňan," poukazuje zastupitel Pilný. "Obě radnice by mohly také více spolupracovat na propojení současných cyklotras. Pak by se nestávalo, že by se jako nyní sjíždělo ve Slatiňanech z cyklostezky vedoucí podél řeky Chrudimky ´natvrdo´ u mostu na silnici I. třídy. Proto by to chtělo tuto trasu zokruhovat třeba podél slatiňanské radnice dál k hřebčínu nebo k Podhůře a do Chrudimi," navrhuje František Pilný. "Podle mne to má za současného stavu daleko větší smysl, než ze všeho nejdříve začít stavět vcelku krátkou a drahou cyklostezku na Podhůru, která nebude navazovat na jinou cyklotrasu, tedy po té samé se bude jezdit tam a zpět," doplňuje František Pilný svoje představy, jak začít rozplétat složitou a nebezpečnou situaci na silnici I/37 z Chrudimi do Slatiňan.

Roman Zahrádka

Reklama