Chrudimské noviny Jan Čechlovský: Letošní kampaň je překvapivě nekonfrontační, uvidíme, jestli to bude platit ještě v sobotu večer

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Jan Čechlovský: Letošní kampaň je překvapivě nekonfrontační, uvidíme, jestli to bude platit ještě v sobotu večer

Chrudim - Lídr kandidátky chrudimské ODS a současný neuvolněný místostarosta Jan Čechlovský zažíval největší období své slávy na radnici v době, kdy se stal nejmladším starostou novodobé historie města a Chrudim pod jeho vedením "rozjela" řadu velkých investičních akcí a rozhýbala ve městě k životu strnulý kulturní život.

Později se ale Chrudimákům ztratil z očí a jeho image také utrpěla v souvislosti se skandály, které provázely vládu jeho tehdejšího stranického šéfa Petra Nečase, vinou čehož se obliba ODS propadla na historické minimum. Byla to ale právě ODS, která v Chrudimi určovala dlouhá léta směr zdejší komunální politiky a tahala přitom za nitky veškerého dění ve městě. Podaří se Janu Čechlovskému vrátit "ódéesku" v Chrudimi zpět na výsluní?

Oproti minulé předvolební kampani jste opět jedničkou na kandidátce chrudimské ODS. Mnozí to tehdy považovali za velkou chybu, že jste přepustil pozici lídra nezkušenému Martinu Pilařovi a více se věnoval práci poslance než práci na radnici. Mělo to podle vás vliv na výsledek posledních voleb? Co se od té doby změnilo a co vás vedlo k návratu do komunální politiky?

V minulé předvolební kampani jsem měl být jako tehdejší starosta města původně lídrem kandidátky ODS já, připravoval jsem se na to já i mí kolegové. Zvrat v tomto plánu přinesl poslední květnový víkend (2010) a sněmovní volby, ve kterých jsem byl nečekaně zvolen do Poslanecké sněmovny (PS). V té chvíli jsme poměrně intenzívně diskutovali o tom, co se bude dít dál - zvažovali jsme, že bych nereflektoval na zvolení do PS, diskutovali jsme i o tom, že bych byl lídrem i jako poslanec, ale nakonec jsme se rozhodli pro pro voliče nejčistší řešení, tedy že si ponechám mandát poslance a nebudu to kumulovat s pozicí na radnici. Poté padla volba na Martina Pilaře, který byl mým blízkým spolupracovníkem. Vliv na výsledek voleb to samozřejmě mít mohlo, ale je to dnes jenom spekulace. První dva roky jsem se věnoval pouze práci poslance a do komunální politiky jsem se vrátil - na pozici neuvolněného místostarosty - v okamžiku, kdy se rozpadla tehdejší koalice. Jedním z hlavních důvodů mého návratu bylo i to, že mě práce na radnici baví neskonale víc než práce zákonodárce.

Jan Čechlovský je zkušený politik. Má za sebou dráhu poslance nebo starosty Chrudimi.  Reprofoto: Chrudimské noviny


Když se ohlédnete nazpět, jak hodnotíte práci dřívějších koalic v dobách, kdy jste byl nejprve na radnici místostarostou a později starostou ve srovnání s posledním obdobím, kdy se složení vedení radnice částečně obměnilo a vy se znovu vrátil do pozice místostarosty? Které z těchto období bylo z vašeho pohledu nejúspěšnější?

Každé období bylo jiné. Nejúspěšnější možná bylo období minulé, kdy jsem byl starostou, protože po celé období byla stabilní koalice a ve městě se i díky řadě dotačních titulů podařilo ve městě zrealizovat řadu projektů. V tomto období i v tom předminulém jsem nebyl na radnici po celou dobu, ale vlastně vždy jenom "druhou polovinu". Ale abych nebyl nespravedlivý, každého období si cením, protože v každém z nich se podle mého podařilo posunout město o kousek dál.

V posledním volebním období jste zodpovídal ve městě za školství, sport, kulturu a památkovou péči, které jste převzal po odvolaném Romanu Málkovi. Jak hodnotíte svoji práci v této pozici? Co považujete za svůj největší úspěch a kde naopak zůstaly rozdělané resty? Kam by měla podle vás směřovat kultura v Chrudimi v budoucnu?

Mám-li hodnotit oblast kultury, tak tam jsme se vždy snažili o to, aby dobře fungovala kulturní zařízení a byly realizovány projekty, které budou kvalitní a současně budou bavit publikum. Nic z toho, co se podařilo, ale třeba i nepodařilo, není jenom úspěchem nebo neúspěchem mým, ale celého týmu v čele s panem ředitelem Chrudimské besedy Kadeřávkem. Měl-li bych vypíchnout něco z letošního roku, tak si určitě považuji toho, že se nám podařilo dojednat a úspěšně zrealizovat koncert Dagmar Peckové a Štefana Margity a určitě výlet do Národního divadla, který jsme dojednávali a připravovali rok a půl. Ale podařil se i Ples v Opeře, který se koná jednou za pět let, líbily se jarmarky, se zájmem se setkalo i Kulturní léto v zahradách... Za stejně důležitou nebo možná ještě důležitější považuji oblast rozvoje
města, kterou jsem měl rovněž ve své gesci. Tam jsme se poslední dva roky, kdy jsem byl na radnici, snažili ve spolupráci s architektem města a dalšími kolegy připravit projekty, které město potřebuje nebo které jsou nutné. Máme za sebou soutěž na sportovní halu, je hotový projekt rekonstrukce smuteční síně, připravili jsme studie rekonstrukce kapucínského konventu, rekonstrukce zámku v Medlešicích, parkovacího domu na Moravově zahradě, prostoru před nádražím ČD, ale i projekt regenerace sídliště Na Větrníku, připravují se dílčí projekty parkování v sídlišti U Stadionu, řešíme úpravu některých nebezpečných křižovatek ve městě, a další a další. Naším úkolem bylo připravit projekty, na které by mohlo být možné čerpat v příštím plánovacím období peníze, anebo které město prostě bude muset realizovat.

V pozici místostarosty jste nyní nechal zřídit pracovní skupinu, která se zabývá chodem Muzea barokních soch. Není žádným tajemstvím, že jste v minulém volebním období pracoval na tomto projektu společně s Chrudimskou volbou, která byla tentokrát v opozici. A právě její zástupci teď často kritizují, že muzeum zaostává svou náplní za původním projektem a proto jej veřejnost může vnímat s jistými rozpaky. Co si o tom myslíte? Nebyla například škoda nevyužít autory původního projektu, jak navrhoval první místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD), aby pokračovali v započaté práci? A jak vůbec vidíte budoucnost muzea, Klášterních zahrad, případně přestavbu celého kapucínského konventu?

Myslím, že jsme v tomto období dělali maximum pro to, abychom původní projekt naplnili. Muzeum žije celou řadou akcí, kulturních, společenských i odborných, postupně restaurujeme další sochy, na muzeum navazujeme i aktivitami v Klášterních zahradách. Na jedné straně jsme kritizováni, že toho děláme málo, na druhé straně, že toho děláme naopak moc. Vycházíme z možností, které máme v danou chvíli k dispozici.

Lídr chrudimské ODS Jan Čechlovský.  Reprofoto: Chrudimské noviny


Jste také znám jako velký příznivec sportu a především zdejší kopané. Jak se podle vás podařilo ustálit situaci v klubu MFK Chrudim a jak by měla radnice se sportovci dál spolupracovat? Nebude například plánovaná rekonstrukce sportovní haly pro městský rozpočet příliš velkým soustem?

Debaty o možných problémech nebo úskalích sjednocení fotbalových klubů předcházely, ale po spojení do klubu MFK Chrudim žádné výraznější problémy nenastaly. Klub zachoval tři mužstva dospělých a má dvanáct družstev mládežnických, řada z nich dosahuje velmi dobrých úspěchů. Největší výzvou je určitě ekonomická stabilita klubu, ale v tom není MFK osamocen. Radnice z mého pohledu podporuje sport poměrně rozumně, již mnoho let poskytuje dotace na podporu mládežnického sportu a stará se v podstatě o všechna sportoviště. Plánovaná rekonstrukce haly bude určitě velkým zásahem do rozpočtu, ať už bude konečná podoba jakákoliv. Jsem ale přesvědčen, že to město zvládne.

Není také žádným tajemstvím, že jste měl ještě jako poslanec výrazný podíl na zajištění financování výstavby chrudimského obchvatu a že jste přesvědčil bývalého ministra dopravy Zbyňka Stanjuru, aby s jeho realizací neotálel. Nakolik jste spokojen s dosavadním průběhem výstavby tohoto díla a co by Chrudim podle vás dopravně ještě potřebovala?

Pro korektnost je potřeba říci, že klíčový podíl na odstartování stavby obchvatu měl Hospodářský výbor - tam vznikla napříč politickým spektrem dohoda, že se uvolní finance nejdříve na přípravu a následně na zahájení stavby. Ministr dopravy Zbyněk Stanjura, který byl předtím mimochodem členem výboru, se k tomu přidal a podpořil stavbu i jako ministr. S průběhem jsem samozřejmě spokojen: vloni se začalo a příští rok by se mělo skončit, tedy alespoň s první etapou. Ta sice neřeší celý problém, ale věřím, že se podaří co nejrychleji dokoupit nutné pozemky a připravit stavbu II. etapy tak, aby začala co nejdříve. Ke kompletnímu "štěstí" by Chrudim ještě potřebovala, aby byla zrealizována přeložka silnice I/17 za areálem bývalé Transporty. V tomto případě jsme začali připravovat podklady a zahájili první jednání.

Na kandidátce chrudimské ODS se překvapivě objevil co by nestraník bývalý dlouholetý člen KDU-ČSL a dřívější lídr Koalice pro Chrudim Miloslav Macela. Jeho jsme už zpovídali, takže se zeptáme ještě vás - proč jste si plácli na spolupráci a co od ní očekáváte?

Možná se to navenek může jevit jako překvapivé, ale já v tom nic překvapivého nevidím, se Slávkem Macelou spolupracuji řadu let. Spolupracovali jsme v období, kdy jsem byl starostou a Slávek Macela krajským radním, v té době to byl právě on, kdo městu Chrudim velmi pomohl se získáním evropských dotací. Spolupracovali jsme v období, kdy jsem byl poslancem a Slávek Macela ředitelem odboru na MPSV, kdy jsme společně připravovali novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí a další kroky k transformaci systému péče o ohrožené děti. Strávili jsme spolu spoustu času debatami o městě Chrudim i o ohrožených dětech, vážím si ho a cením si jeho názorů. Jsem rád, že souhlasil s umístěním na naší
kandidátce a vnímám to nejen jako podporu svoji a naší strany, ale i jako zájem člověka, který má celou řadu zkušeností a může být našemu městu prospěšný.

S čím přichází chrudimská ODS pod vaším vedením do komunálních voleb? Jaké má priority pro další funkční období?

Nepřicházíme s ničím objevným ani překvapivým. Naším hlavním tématem je doprava, a to ve všech významech. Město potřebuje dokončit obchvat, zvýšit kapacitu parkování, opravit celou řadu chodníků a komunikací, dobudovat cyklopruhy a cyklostezky... Doprava je určitě problémem největší váhové kategorie. I další priority jsou spíše z kategorie drobnějších nebo běžných - zlepšit prostředí sídlišť, zajistit fungování služeb (škol, sociálních, zdravotních, městské policie) pro všechny skupiny obyvatel, podporovat aktivity neziskovek, kulturu, sport... Na druhé straně víme, že v nadcházejícím volebním období bude poslední příležitost k získání větších dotací z EU. O ně se chceme poprat a s jejich pomocí rekonstruovat objekty nebo prostranství, která to potřebují nebo si to zaslouží. O některých z nich jsem už mluvil.

Podle mnohých se nedá výsledek letošních komunálních voleb dopředu odhadnout. Kdo je podle vás jejich favoritem a koho případně si dovedete představit jako koaličního partnera? Jakou Chrudim byste si dopředu přál a co pro to chcete ještě udělat?

Výsledek letošních voleb se skutečně nedá odhadnout, myslím, že favoritů může být dokonce víc. My jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo bude méně mluvit a více chtít dělat něco pro město, já si v této chvíli až na nějaké výjimky dokáži představit leccos. Letošní kampaň je vizuálně nebývale viditelná a velká, přitom však překvapivě v zásadě nekonfrontační, řada subjektů nabízí "SPOJOVÁNÍ" nebo "SPOLUPRÁCE", tak jsem na to v sobotu večer zvědav :-). Já sám bych si přál město, kterou bude živé a dynamické, které nás bude bavit a ve kterém se bude dobře žít.

A na závěr - co byste vzkázal čtenářům Chrudimských novin?

Pokud bych měl něco vzkázat, tak bych samozřejmě požádal všechny, aby přišli k volbám a dali svůj hlas nám. A kdyby to z nejrůznějších důvodů nešlo, pak alespoň, aby konečná volba dopadla co nejlépe pro Chrudim.

Děkuji za rozhovor.

Roman Zahrádka

Reklama