Chrudimské noviny Jednání komisí rady města bude nově veřejná

Dnes: 10°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 9°C

Jednání komisí rady města bude nově veřejná

Chrudim – Komise rady města jsou instituce, které v minulých dobách fungovaly spíše v symbolické rovině. Chrudimské noviny tomuto tématu věnovaly několik článků. Členové poradních orgánů městských radních se mnohdy scházeli jako pověstní „švábi na pivo“. Jejich závěry pro politiky nemají žádnou velkou váhu, mohou je směle ignorovat. Časy se ale mění.

Nové vedení města totiž chce do jednání komisí zapojit co největší počet obyvatel města. Setkávání „komisařů“ bude proto veřejné. Otázkou je, nakolik změna v jednacím řádu Chrudimáky zaujme. Ani veskrze veřejné a mnohem důležitější jednání městského zastupitelstva právě útokem neberou. Rovněž sledovanost on-line přenosů z politických rokování zastupitelů se pohybuje maximálně kolem desítek, častěji však jednotek diváků.

Na jednání zastupitelstva hledá veřejnost cestu jen obtížně.  Foto: Jindřich Balous

Personální složení komisí nyní prošlo výraznými změnami. Objevují se i komise zcela nové, a sice komise pro digitalizaci, komunikaci, cestovní ruch. Nově mají „komisaři“ také povinnost scházet se minimálně jednou za tři měsíce.

Jakub Valenta

Reklama