Chrudimské noviny Město Piráty překvapilo, odpovědělo jim do týdne! V Píšťovech se podle všeho skladuje radioaktivní materiál

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Město Piráty překvapilo, odpovědělo jim do týdne! V Píšťovech se podle všeho skladuje radioaktivní materiál

Chrudim - Zdejší Česká pirátská strana obdržela přesně do týdne odpověď města na dotazy, které vznesla k areálu firmy Penta v Píšťovech. Místní Piráti se mimo jiné zajímali na základě podnětu občanů v souvislosti s loňskou havárií v této firmě a následným únikem jedovatého mraku o zabezpečení tohoto objektu. Chtěli také vědět, zda tato společnost skladuje v blízkosti města radioaktivní materiál. Tuto skutečnost teď radnice nepřímo potvrdila.

Vyplývá to z vyjádření vedoucího oddělení krizového řízení MěÚ Chrudim Marka Kozáka, který odpověď pro Piráty vypracoval. Kozák totiž ve své zprávě uvedl, že v areálu Penty v Píšťovech provedl loni 12. prosince kontrolu Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který konstatoval, že tu neshledal žádné porušení zákona v souvislosti s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření. "Jsem rád, že město reagovalo takhle rychle. Alespoň víme, že je v Pentě uloženo zatím nespecifikované množství radioaktivního materiálu, což by mohlo občany zajímat," říká šéf chrudimských Pirátů Jiří Stuna. "Nyní budeme chtět vědět, zda jde o plutonium, o kterém se spekuluje," dodává vzápětí.

"Docela mě překvapilo, že krizový plán města s těmito riziky nepočítá. Z obdržené zprávy to totiž nevyplývá. Pouze se odkazuje na havarijní plán Pardubického kraje, který stanovil ochrannou zónu kolem skladových a výrobních budov Penty v okruhu sto metrů. Z mého předchozího působení v krizovém týmu jiného města přitom vím, že by město mělo mít pro takový případ zpracován vlastní krizový plán a mělo by z něho vycházet. Přijde mi to minimálně zarážející," pokračuje Jiří Stuna. Marek Kozák se podle něj jen odkazuje z větší části svého dopisu na kontrolní orgány Krajského úřadu Pardubického kraje, které Pentu v Píšťovech po uvedené havárii opakovaně kontrolovaly. "Je mi proto jasné, že nemohl být konkrétní. Pardubický kraj je místně příslušný, a proto vyčkáme i na jeho zprávu. Na závěr se poradíme s odborníky a našimi právníky a po poradě s nimi budeme v této věci dál postupovat," konstatuje lídr Pirátů Stuna.

Podle něj je totiž důležité, aby se už neopakovala situace z loňska, kdy zajištění havárie v Pentě provázely organizační zmatky a především neinformovanost místního obyvatelstva, které se o opakovaném úniku jedovatého mraku do ulic města dozvědělo až po několika hodinách večer. Piráti se rovněž zajímají o možný dopad uskladněných nebezpečných látek na životních prostředí v Chrudimi a okolí a chtějí mít zároveň jistotu, že jsou občané města dostatečně chráněni před případným rizikem, které je spojeno s manipulací vysoce jedovatých a radioaktivních látek v těsné blízkosti Chrudimě a Slatiňan.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele Marek Kozák
#3061 Marek Kozák 15. Duben 2015 - 16:39
Dobrý den, dovoluji si reagovat na Vaš článek a některé věci uvést na pravou míru. 1. Spekulace o uložení plutonia v areálu fy. PENTA jsou silně zavádějící. Předpokládám, že člověk s vysokoškolským vzděláním si je schopen dohledat co to plutonium je a na co se využívá. Pro info je to umělý radioaktivní prvek, který se využívá především k výrobě jaderných zbraní, dále se může využívat jako palivo v jaderných reaktorech a jako zdroj energie v radioizotopovém termoelektrickém reaktoru, což evidentně není případ uvedeného areálu. Předmětem podnikání společnosti PENTA (výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 528) jsou: výroba a prodej čistých, speciálních a technických chemikálií, farmaceutických chemikálií a farmaceutických výrobků, včetně jedů a žíravin, výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů, výroba a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí. 2. Je potřeba si ujasnit co je havarijní plán a krizový plán. Krizový plán rizika provozu neřeší – je určen k řešení krizových situací, při kterých je vyhlášen některý z krizových stavů. Havarijní plán řeší problematiku ochrany obyvatelstva vč. stanovení zón ohrožení. Oba zpracovává Hasičský záchranný sbor Pk. 3. Nevím, kde p. Zahrádka došel k závěru, že havárii v roce 2014 provázely organizační zmatky a především neinformovanost místního obyvatelstva. K tomu byly CHN zaslány dvě odpovědi, bohužel nevím proč, ale nebyly zveřejněny. Na závěr bych měl prosbu, pokud něco publikujete, tak si nejdříve ověřte informace, ať nevnášíte mezi lidi zbytečnou paniku. Děkuji. M. Kozák vedoucí odd. krizového řízení MěÚ Chrudim
Obrázek uživatele Marek Kozák
#3062 Marek Kozák 15. Duben 2015 - 16:45
Zde jsou materiály zaslané CHN: Zpráva o činnosti MěÚ Chrudim při úniku chemických látek v Píšťovech dne 7.6.2014 Dne 7.6.2014 v 15.21 hodin bylo oznámeno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (KOPIS HZS Pk) oznámeno, že v areálu Agrop došlo k úniku bromu. K úniku došlo v objetu fa. PENTA s.r.o. Na místo vyjely jednotky HZS Pk a J SDH obcí. Dotazem na KOPIS HZS Pk bylo zjištěno, že při úniku nedošlo k ohrožení zdraví obyvatelstva a jedná se o únik, který byl zachycen v areálu podniku. Z tohoto důvodu nebylo obyvatelstvo varováno. Dále 7.6.2014 v 20:12 hodin KOPIS HZS Pk oznámilo, že opět došlo v budově fa. PENTA s.r.o k úniku chemických látek. Na místo vyjely jednotky HZS Pk a J SDH obcí. Na místo se dostavil starosta města Chrudim Mgr. Petr Řezníček. Po ohledání místa havárie bylo zjištěno, že došlo k úniku kyseliny dusičné, která vytváří nad areálem oblak, který může ohrozit obyvatelstvo. Na základě této informace, byla v 20:52 hodin obyvatelům Chrudimi odeslána SMS „Z důvodu úniku nebezpečné látky v místní části Píšťovy, prosíme nechte uzavřená okna. O aktuálním stavu budete informováni. MěÚ Chrudim.“ Do ohrožených oblastí vyjely hlídky Městské policie Chrudim a Policie České republiky, které prostřednictvím rozhlasů na vozidlech informovaly obyvatelstvo. V 21:14 hodin bylo obyvatelstvo v celé Chrudimi opakovaně informováno prostřednictvím místo rozhlasu. V 22:30 hodin pak byla místním rozhlasem vyhlášena zpráva o ukončení opatření k ochraně obyvatelstva. Dále byla informace zveřejněna na facebooku města Chrudim. V 22:41 hodin byla obyvatelům Chrudimi zaslána SMS o ukončení opatření k ochraně obyvatelstva. V obou případech hasiči unikající kyselinu zkrápěli uniklé páry kyseliny vodní mlhou a následně došlo k neutralizaci uniklé kyseliny sodou. Na místo se dostavili i odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, kteří monitorovali okolí havárie. Současně s varováním obyvatel Chrudimi došlo k vyrozumění obcí v okolí Chrudimi o vzniklé situaci. Na místě havárie byla přítomna pracovnice Odboru životního prostředí, která na místě nezjistilas znečistění podzemních a povrchových vod. Mgr. Marek Kozák vedoucí oddělení krizového Městského úřadu Chrudim Druhá:Dobrý den, tímto odpovídám na Váš dotaz ze dne 12.6.2014. Dříve jsem to bohužel nestihl. Máte dotaz co dělá v případě havárie vedoucí krizového vývoje. Předem chci upozornit, že na MěÚ Chrudim je pouze oddělení krizového řízení. Tyto údaje není problém najít na webu města. Je zde i to co odd. krizového řízení dělá. Viz http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-kancelare-tajemnika.html. Při události jako je únik nebezpečné látky, jako v případě Píšťov dne 7.6.2014, tak prioritou je vyrozumění obyvatelstva, pokud může dojít k jeho ohrožení. K tomu v případě druhého úniku došlo. Na základě informace z místa, že může dojít k ohrožení obyvatelstva bylo naším oddělením zajištěno zaslání výstražné SMS zprávy, zajištěno varování prostřednictvím městské a státní policie z vozidel a spuštění městského rozhlasu. Dále jsem vyrozumíval starosty okolních obcí o události. Mimo jiné dále zajišťujeme ochranné nápoje a stravu zasahujícím hasičům. V reálu to vypadá tak, že jsem sobotu strávil „s telefonem na uchu“. Odpoledne sbíráním informací a vyhodnocováním možného varování na základě informací z místa úniku ve spoluprací s Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Po obdržení zprávy z místa úniku okolo 20:45 hodin o tom, že může dojít k ohrožení obyvatelstva bylo ihned pracováno na varování obyvatel, aby nedošlo k prodlení, viz výše. To znamená, že jsem telefon vzal do ruky po oznámení výjezdu hasičů na místo odložil jsem ho 8.8.2014 v 00:15 hodin. Další věci byly řešeny během neděle a následujícího pracovního týdne. Pravomoci a povinnosti obce vyplývají hlavně ze zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb. včetně prováděcích předpisů. Na závěr bych si dovolil uvést jednu věc, články ve Vašich novinách ne vždy objektivně a pravdivě podávají informace. Je třeba se někdy podívat na seriózní stránky a zde se člověk dozví co potřebuje, viz zasílání SMS zpráv občanům Chrudim. Tak možnost jejich odběru byla reprezentovaná v TV, tisku, rozhlase, webových stránkách města i v Chrudimském zpravodaji, naposledy v březnovém čísle letošního roku, str. 2. Stačí jen číst. Je třeba se zamyslet nad tím, že člověk by se měl informovat před a ne až po a pak kritizovat, že to nefunguje. Jen pro zajímavost v měsíci březnu po otištění článku a tom, jak se přihlásit k odběru SMS, se za celý měsíc registrovalo 17 občanů. V době od 7.6. 21:05 hodin do 16.6. 12:49 hodin se registrovalo 182 občanů. Myslím, že toto stojí za zamyšlení. Mgr. Marek Kozák vedoucí oddělení krizového Městského úřadu Chrudim
Obrázek uživatele koala
#3063 koala 15. Duben 2015 - 20:35
Pane Kozáku, škoda, že jste takhle pěkně nereferoval 7. června minulého roku. Teď nám je to platné, jako mrtvému zimník.
Obrázek uživatele Marsed
#3070 Marsed 17. Duben 2015 - 14:59
Pokud dobře čtu a správně jsem to pochopila, toto vše bylo tenkrát zasláno do redakce CHN. Proto se ptám, proč to nebylo zde zveřejněno? Kdepak se asi stala chyba?