Chrudimské noviny Piráti zjistili, že podmínky provozu firmy Penta v Píšťovech může připomínkovat jak radnice, tak i občané

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Piráti zjistili, že podmínky provozu firmy Penta v Píšťovech může připomínkovat jak radnice, tak i občané

Chrudim - Krajský šéf České pirátské strany a její chrudimský lídr Jiří Stuna obdržel další informace k zabezpečení a kontrole areálu firmy Penta v místní části Píšťovy, která zde skladuje nebezpečné chemikálie a radioaktivní materiál. Po městu Chrudim tak nyní zareagoval Hasičský záchranný sbor (HZS) Pardubického kraje a Pardubický kraj. Jako jediná se zatím nevyjádřila dotčená společnost.

Piráti se o areál, z něhož loni po červnové havárii unikl do ulic Chrudimě jedovatý mrak, začali zajímat na základě podnětu občanů města. Někteří z nich vyslovili totiž obavu, že by chemikálie uskladněné v Píšťovech mohly mít negativní dopad na zdejší životní prostředí stejně jako na to ve městě a nebyli si jisti po loňských událostech, které podle nich provázely organizační zmatky, že jsou občané Chrudimi a Slatiňan dostatečně před tímto rizikovým areálem chráněni. Podle mínění České pirátské strany kauza loňské havárie "vyšuměla" do ztracena a proto se jí chopila a požádala dotčené orgány i firmu v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím o náležité vysvětlení daného stavu.

Za profesionální hasiče Pirátům odpověděl ředitel HZS Pardubického kraje, plukovník Miroslav Kvasnička, který mimo jiné uvedl, že havárie, k jaké došlo v Pentě, nejsou krizovým rizikem a nebude se při jejich zdolávání vyhlašovat krizový stav. Připustil zároveň, že HZS má informace o tom, že je v areálu Penty v Píšťovech skladován radioaktivní materiál a další nebezpečné chemické látky, s nimiž je srozuměn jak Pardubický kraj, tak i město Chrudim. Způsob jejich uskladnění a zabezpečení je prý pravidelně kontrolován, evidován a současně vyhodnocován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Za Pardubický kraj (Pk) reagoval tajemník Bezpečnostní rady Pk Aleš Boňatovský, který Pirátům mimo jiné odpověděl, že krajský krizový plán rizika provozu firmy neřeší. Vedle toho je prý ale naopak problematika ochrany obyvatelstva a stanovení zón ohrožení obsahem Havarijního plánu Pk. Opatření ve vztahu k ochraně obyvatelstva, týkající se provozu firmy Penta v Chrudimi, byla přitom v havarijním plánu kraje aktualizována profesionálními hasiči loni v říjnu. Krajský úřad není však podle Boňatovského kompetentní ke kontrole jaderné energie a ionizujícího záření v areálu Penty a toto právo prý náleží jen Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Doporučil proto Pirátům, aby se obrátili o tyto informace na zmíněný úřad.

Jak Boňatovský dodává, občané mají možnost získat informace o možných rizicích spojených s provozem objektu Penty na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Pardubicích, který rozesílá zároveň tuto dokumentaci k nahlédnutí místně příslušným městům a obcím, v tomto případě tedy Chrudimi a Slatiňanům. Připomínkovat je mohou v tomto případě jak obě dotčené radnice, tak i občané obou měst. A právě to je pro Piráty zcela nová informace. Ti teď ještě vyčkají na vyjádření firmy Penta a obrátí se na oběma institucemi doporučovaný Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Stanovisko města Chrudim měli přitom k dispozici jako první. "Stále platí, že jakmile soustředíme všechny potřebné dokumenty v této záležitosti, poradíme se s odborníky a našimi právníky a podle toho budeme dál postupovat," uzavírá lídr České pirátské strany v Chrudimi Jiří Stuna.

Roman Zahrádka

Reklama